M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 5th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

16 / 10 / 2002 – 18 / 10 / 2002

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 30 oral and 5 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


0A-2002-f-o-3-UFME/450

Abak, A., Eryılmaz, A. & Fakıoğlu, T., (2002). Üniversite Öğrencilerinin Seçilmiş Duyuşsal Karakteristiklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/456

Akdeniz, A. R. & Karamustafaoğlu, O., (2002). Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/463

Çalışkan, S. & Erol, M., (2002). Kuantum Fiziği Dersi Harmonik Osilatör Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/470

Kavaz, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Görsel Yetenekleri İle Fizik Başarıları Arasındaki İlişki. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/475

Eryılmaz, A. & Kırmızı, S. M., (2002). Öğrenci ve Öğretmenlerin Lise2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri Konusundaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/481

Eryılmaz, A. & Sürmeli, E., (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/487

Gemici, Ö., Küçüközer, H. & Kocakülah, A. M., (2002). Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerin Genel Fizik Kavramları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/494

Gök, T. & Erol, M., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/501

Gürçay, D. & Eryılmaz, A., (2002). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Tespiti ve Fizik Eğitimi Üzerine Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-3-UFME/507

Gürses, A., Doğar, Ç. & Yalçın, M., (2002). Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Sürekli Değerlendirme Esaslı Öğretimin Etkinliğinin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/513

Güven, I. & Gürdal, A., (2002). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Deneylerin Öğrenme Üzerindeki Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/519

Kalem, R., Tanel, Z. & Çallıca, H., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/525

Kandilli, C. & Sılay, I., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Enerji Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/530

Karamustafaoğlu, O. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/537

Kaya, S. & Kavcar, N., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Mercekler Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/543

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Araştırma Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1B-2002-f-o-2-UFME/550

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Geleneksel Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/556

Kocakülah, M. S. & Kocakülah, A. M., (2002). Orta Öğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık İle İlgili Kavramsal Yapıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/563

Korur, F. & Eryılmaz, A., (2002). Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı Tutum ve Motivasyonuna Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/570

Kurt, Ş. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/577

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/583

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/588

Tanel, Z., Kalem, R. & Çallıca, H., (2002). Ortaöğretim Fizik Dersi Dinamik Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/594

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Bir İpte Oluşan Gerilim Hakkındaki Yerleşik Kanıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/600

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareketi Kavrayışlarının Bir Tanı-Testi İle Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-1-UFME/605

Tekdal, M., (2002). Etkileşimli Fizik Simülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/612

Tuncer, Y. & Eryılmaz, A., (2002). Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/617

Uysal, E. & Eryılmaz, E., (2002). Newton'un 1. ve 3. Hareket Yasalarıyla İlgili Günlük Hayattan Basit Malzemelerle Deneyler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/622

Yılmaz, M. & Göktepe, M., (2002). Günlük Yaşamdaki Bazı Atasözlerinin ve Özlü Sözlerin Fizik Ya Da Fen Bilgisi Kavramlarıyla Yorumlanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-3-UFME/627

Yılmaz, S., Eryılmaz A. & Geban, Ö., (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-p-2-UFME/422

Aycan, Ş. & Yumuşak, A., (2002). Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/428

Bahar, M., Öztürk, E. & Ateş, S., (2002). Yapılandırılmış Grid Metodu İle Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramların Tespiti. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/432

Güneş, P. Ü., Taşar, M. F. & İngeç, Ş. K., (2002). Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/438

İngeç, Ş. K., Güneş, P. Ü. & Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulamaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-2-UFME/444

Sencar, S. & Eryılmaz, E., (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.

IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ - 4th CONGRESS OF SCIENCE EDUATION

6 / 10 / 2000 – 8 / 10 / 2000

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 18 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 18 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-2000-f-o-3-UFE/259

Akdenİz, A. R., Karamustafaoğlu, O. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Eğitim-Öğretiminde Güncel Araştırma Alanları. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/267

Ergin, Ö. & Bulut, S., (2000). Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/272

Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (2000). Öğretmen Katılımlı Program Geliştirme Yaklaşımında Uygulanan Programın Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-2-UFE/279

Değirmençay, Ş. A. & Çepni, S., (2000). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuar Derslerinde Kullanabilecekleri Rehber Bir Materyal. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-1-UFE/285

Şen, A. I., (2000). Ortaöğretimde Modern Fizik Konularını İçeren Yeni Bir Ders Programı. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-1-UFE/289

Kocakülah, M. S., (2000). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet Konusunda Öğrenmelerinde Meydana Gelen Değişimler ve Konu İle İlgili Kavramsal Yanılgılar. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-3-UFE/296

Üstüner, I. Ş., Sancar, M. & Ersoy, Y., (2000). Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitimde Bir Deneme: Teknolojinin Öğrencilerin Fen / Matematik Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-4-UFE/354

Dilber, R., Aksakallı, A., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Fizik Konularının Unutulma Süreci Üzerine Bir Çalışma. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/349

Aksakallı, A., Dilber, R., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Değişik Fizik Öğretim Metodlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-2-UFE/340

Temiz, B. K. & Tan, M., (2000). Lise 1 Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/345

Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H. & Yakal, O., (2000). Deney Ağırlıklı Fen Bilgisi Öğretimi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-5-UFE/301

Erol, M., Çallıca, H., Kalem, R., Gök, T. & Kavcar, N., (2000). Yükseköğretime Geçiş Sınav Sisteminin Fizik Açısından İrdelenmesi ve Yeni Öneriler. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-2-UFE/305

Akdeniz, A. R. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bir Yaklaşım. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/311

Üstüner, I. Ş., Ersoy, Y. & Sancar, M., (2000). Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim ve Sempozyumlardan Beklentileri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/317

Kanlı, U. & Yağbasan R., (2000). Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kurslarının Etkinliği. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/322

Erdem, A., Üstüne, I. Ş. & Sancar, M., (2000). Öğretmenlerin Fen/Fizik Eğitimi Konusundaki Görüşleri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/328

Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (2000). Fizik Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adaylarına Uygulamakta Oldukları Etkinliklerin Adayların Beklentilerini Karşılama Düzeyi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-4-UFE/349

Aycan, Ş., Aycan, N., Genç, M. & Özkaya, M., (2000). Manisa Demirci Lisesinde Fizik Dersinin İçeriği ve Öğrencilerin İlgisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


III. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 3rd NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

23 / 10 / 1998 – 25 / 10 / 1998

TRABZON

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1998-f-o-3-UFE/98

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1998). Fizik Eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-2-UFE/103

Eryılmaz, A. & Tatlı, A., (1998). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


7A-1998-f-o-2-UFE/109

Çepni, S. & Azar, A., (1998). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-2-UFE/115

Kavcar, N. & Erol, M., (1998). Fizikte Deney Yöntemi, Laboratuvar Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerine İlişkin Bir Açıklama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


1A-1998-f-o-3-UFE/118

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Azar, A., (1998). Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanım Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Yaklaşım. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/126

Sılay, I., Çallıca, H. & Kavcar, N., (1998). Türkiye'deki Liselerde Fizik Eğitimine İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-3-UFE/129

Ayvacı, H. Ş. Çepni, S. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/137

Özek, N., Gönen, S. & Maskan, A., (1998). Fizik Öğrenme İle İlgili Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çalışma. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/140

Yiğit, N. Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Derslerinde Uygulanan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ve Hedef Davranış Belirleme Becelerilerinin Kazandırılması İçin Etkinlikler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-a-o-1-UFE/357

Altın, K., (1998). Fizik Dersinde Bilgisayarın Kullanılmasıyla İlgili Bir Uygulama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


I. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 1st NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

15 / 10 / 1994 – 17 / 10 / 1994

İZMİR

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1994-f-o-3-UFE/195

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fiziksel Bilimlerin Araştırma Yöntemleri ve Felsefesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-2-UFE/203

Yazıcı, Y. & Şenyel, M., (1994). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


6B-1994-f-o-1-UFE/207

Sönmez, A., (1994). Gürültü Kirliliği ve Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/219

Çallıca, H., Erol, M., Ökten, I. & Güney, Ş., (1994). Fizik Eğitiminde Birim Sistemi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-3-UFE/225

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fizikteki Kavram Yanılgıları ve Olumsuz Etkileri. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/247

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). “İmpuls ve Momentum” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/263

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). Bloom'un Tam Öğrenme Modeline Göre Fizik II Dersi “Işığın Kırılması ve Mercekler” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-2-UFE/283

Kocabaş, K. & Kavcar, N., (1994). Farklı İki Fizik Programındaki Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Seçim Nedenleri İle Eğilimlerinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


1A-1994-f-o-4-UFE/291

Sılay, I., Çallıca, H., Kavcar, N. & Kaşer, Z., (1994). İzmir İli Ortaöğretim Kurumlarındaki Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitimi İle Ders Geçme ve Kredi Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-3-UFE/297

Kılıç, A., Şenel, A. I. & Özdaş, K., (1994). Türkiye Üniversitelerinde Fizik Eğitimi ve Öğretim Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-1-UFE/313

Eşme, I., (1994). Lise Seçmeli Fizik 1, 2, 3 Programlarının Tahlili ve Alternatif Fizik Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-2-UFE/323

Kavcar, N. & Çallıca, H., (1994). Eğitim Fakülteleri Fizik Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.Statistics about our web page

Statistics about our web page