M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

10 Ağustos 2009 Pazartesi

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 23. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 23th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

13 / 10 /2005 – 16 / 10 /2005

MUĞLA


Bu kaynakça çalışmasında 5 adet çağrılı konuşma, 45 adet sözlü bildiri ve 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 5 invited talks, 45 oral presentations and 5 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.

7A-2005-a-i-1-TFD/57

Güler, G., (2005). 21. Yüzyılın Eğitim Anlayışı Bağlamında Türkiye Üniversiteleri. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-i-1-TFD/59

Betil, I., (2005). Gelişmiş Eğitim Ortamlarına Ulaşabilmenin Önündeki Temel Sorunlar. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-i-1-TFD/60

Eşme, I., (2005). PISA 2003 Araştırması. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-i-1-TFD/61

Erol, M., (2005). Fizik Eğitimi Araştırmalarında Son Gelişmeler. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


2A-2005-a-i-1-TFD/62

Akyüz, Ö., (2005). Annus Mirabilis. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/251

Şen, A. I. & Demirörs, F., (2005). Öğrenme İstasyonlarının Fizik Öğretimindeki Yeri. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-o-2-TFD/252

Şen, A. I. & Özgün-Koca, S. A., (2005). TIMMS-R ve PISA Sonuçlarının Türkiye İçin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-1-TFD/253

Saka, A. Z., (2005). Öğretmen Adaylarının Fizik Problemlerini Çözmedeki Yetersizlik Nedenlerinin Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


6B-2005-a-o-1-TFD/255

Emre, B., (2005). Physics And Sustainable Development. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


2A-2005-a-o-4-TFD/255

Oruncak, B., Ünal, R., Yalım, H. A. & Özek, N., (2005). Perception Of Modern Physics Concepts In High School Level: Atomic Example. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-o-3-TFD/256

Gül, B., Marulcu, I. & Doğan, M., (2005). LGS ve OSS'de Çıkan Sınav Soruları İle Uygulanan Müfredatın Farklılığının Fen ve Fizik Eğitimine Etkisi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.

0A-2005-a-o-3-TFD/257

Marulcu, I., Gül, B. & Doğan, M., (2005). Değişik Okul Türlerindeki Öğrencilerin Fen Bilgisi ve Fizik Müfredat ve Ders Kitaplarına Bakışı. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-o-3-TFD/258

Doğan, M., Marulcu, I. & Gül, B., (2005). Fizik Dersine Karşı Varolan Önyargının Temelleri İlköğretim Fen Bilgisi Dersine Mi Dayanmaktadır? Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-4-TFD/259

Ulu, C., Aslan, M., Hacıoğlu, E. & Altın, F., (2005). Connection Between Students' Atittudes Of Physics And Computer Courses. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/260

Baykent, D. & Eşme, I., (2005). Fen Bilimleri Eğitimi'nde Öğrenci Motivasyonunu Arttırma Yoluyla Karakter Eğitimi'ne Geçiş Süreçleri. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/261

Yener, D. & Güzel, H., (2005). Grafik Materyaller Kullanımının Hareket Konusunun Öğretimine Katkısı. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/262

Kandilli, E. & Unal, R., (2005). The Effects Of Computer And Web Assisted Physics Instruction On The Students' Achievement and attitudes At “Photoelectric Effect” In High Schools- A Case Study. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/263

Bozkurt, E. & Doğan, O., (2005). A Study Of Image Formation In Lenses By Vısual Materials. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/264

Bilal, E. & Erol, M., (2005). Effects Of A Hybrid Model To The Success And Attitude On Electrostatics. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


2A-2005-a-o-2-TFD/265

Önder, F. & Erol, M., (2005). Measurement Of Young's Modulus By Using Magnetic Induction. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-3-TFD/266

Selçuk, G. S., Çalışkan, S. & Erol, M., (2005). Problem Çözme Stratejilerinin Kullanımı Ve Fizik Başarısı. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.

0A-2005-a-o-3-TFD/267

Selçuk, G. S., Çalışkan, S. & Erol, M., (2005). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/268

Ünal, G. & Şengören, S. K., (2005). Physics Students' Mental Models About Shadow. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-4-TFD/269

Ünal, G. Aktamış, H., Yıldız, E. & Ergin, Ö., (2005). Prospective Science Teachers' High Level Conceptions About Electricity. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/270

Güzel, H., Sarıkoç, A. & Cerit, N., (2005). Fizik Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi Etkinlikleri Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-1-TFD/271

Güzel, H., (2005). Fizik Lisans ve Fizik Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/272

Küçüközer, H. & Demirci, N., (2005). High School Physics Teachers' Forms Of Thought About Simple Electric Circuits. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1A-2005-a-o-2-TFD/273

Ocaktan, I. & Boztosun, I., (2005). Türkiye'de Fizikçilerin Çalışma Alanları ve Eğitimi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/274

Doğan, O. & Oral, I., (2005). An Example Study On Multiple-Intelligence Theory About Electrical Circuits Subject. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/275

Çıldır, I. & Şen, A. I., (2005). Orta Öğretim Fizik Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritaları Yardımıyla Tespit Edilmesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/276

Kahveci, O. & Kantarlı, K., (2005). Fen ve Mühendislik Programlarını Kazanan Lise Mezunlarının Kuvvet ve Hareketle İlgili Kavramsal Anlayışları. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.

7A-2005-a-o-1-TFD/277

Kocabaş, K., (2005). Köy Enstitüleri Eğitim Sistemi Penceresinden Günümüz Eğitim Sistemine Yönelik Bir Bakış. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1B-2005-a-o-1-TFD/278

Sarı, M., (2005). Fizik Eğitiminde Laboratuvarın Önemi ve Karşılaşılan Zorluklar. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1A-2005-a-o-1-TFD/279

Sarı, M., (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmen Davranışları. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-1-TFD/280

Sarı, M., (2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


2A-2005-a-o-2-TFD/281

Çavuş, M. S. & Bozdemir, S., (2005). Klasik Fiziğin Kuramı ve Felsefesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


2A-2005-a-o-2-TFD/282

Çavuş, M. S. & Bozdemir, S., (2005). Kuantum Kuramı ve Felsefesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-1-TFD/283

Demirci, N., (2005). Needs For Revising Physics Instruction and Examples Of Some Non-Traditional Teaching Approaches. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-1-TFD/284

Demirci, N., (2005). University Students’ Conceptual Difficulties About Electricity and Magnetism Concepts. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/285

Kahveci, O. & Kantarlı, K., (2005). Universite Birinci Sınıf Fizik Derslerinin Newton Mekaniği İle İlgili Öğrenci Anlayışları Üzerindeki Etkinliği. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/286

Tanel, R. K., Şengören, S. K. & Kavcar, N., (2005). Fizik Eğitimi Öğrencilerinin Dalganın Sınırdaki Davranışı Hakkında Görüş ve Çizimleri. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/287

Çalışkan S., Selçık, G. S. & Erol, M., (2005). Insight Into Students’ Understanding Of Quantum Physics. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/288

Çalışkan S., Selçık, G. S. & Erol, M., (2005). Evaluation Of Problem Solving Attitudes Of Undergraduate Physics Education Students. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/289

Şengören, S. K., Tanel, R. K. & Kavcar, N., (2005). Bir İpte İlerleyen Dalganın Hızıyla İlgili Öğrenci Görüşleri. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-o-2-TFD/290

Bozdemir, S. & Çavuş, M. S., (2005). 21. Yüzyıl Fizik/Fen Eğitimi/Öğretimi Nasıl Olmalı? Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/291

Çetinyılmaz, U., Aslan, M. & Hacıoğlu, E., (2005). Öğrencilerin Mesleki Benlik Saygısı İle Fizik Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/292

Tanel, Z. & Erol, M., (2005). Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin, Manyetik Alan Şiddeti, Manyetik Akı Yoğunluğu ve Manyetizasyon Kavramlarına Yönelik Yanılgıları. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


3A-2005-a-o-2-TFD/293

Erengil, Z. N. & Ünal, R., (2005). Determination Of How The Freshman Physics Students Use The Mechanical Concepts In Elektromagnetism By Using Context Rich Problems Worksheets. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-3-TFD/294

Erengil, Z. N., Ünal, R. & Yalım, H. A., (2005). First and Second Year Of Science High School Students’ Understanding Of Force Concepts. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-o-2-TFD/295

Acar, H. & Gürel, Z., (2005). Elicting Students’ Mental Models Via Science Fiction Stories. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1A-2005-a-p-3-TFD/653

Oruncak, B., Ünal, R. & Özek, N., (2005). Physics Teachers’ Perception Of Physics Education Research. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


0A-2005-a-p-3-TFD/654

Oruncak, B., Ünal, R. & Özek, N., (2005). Students' Internet Usage Habits In Physics Department. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


7A-2005-a-p-1-TFD/655

Bülbül, M. Ş., (2005). Türkçe Dilbilgisi Kurallarının Termodinamik Yasalar Açısından Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1A-2005-a-p-3-TFD/653

Söğüt, Ö., Küçükönder, A., Büyükkasap, E. & Yıldız, A., (2005). Students' Conceptions Of Force. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.


1A-2005-a-p-3-TFD/653

Doğan, S., Camcı, A. & Kuluöztürk, M. F., (2005). The Investigation Possibilities In Certain Universities. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Muğla.

Statistics about our web page

Statistics about our web page