M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 5th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

16 / 10 / 2002 – 18 / 10 / 2002

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 30 oral and 5 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


0A-2002-f-o-3-UFME/450

Abak, A., Eryılmaz, A. & Fakıoğlu, T., (2002). Üniversite Öğrencilerinin Seçilmiş Duyuşsal Karakteristiklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/456

Akdeniz, A. R. & Karamustafaoğlu, O., (2002). Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/463

Çalışkan, S. & Erol, M., (2002). Kuantum Fiziği Dersi Harmonik Osilatör Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/470

Kavaz, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Görsel Yetenekleri İle Fizik Başarıları Arasındaki İlişki. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/475

Eryılmaz, A. & Kırmızı, S. M., (2002). Öğrenci ve Öğretmenlerin Lise2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri Konusundaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/481

Eryılmaz, A. & Sürmeli, E., (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/487

Gemici, Ö., Küçüközer, H. & Kocakülah, A. M., (2002). Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerin Genel Fizik Kavramları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/494

Gök, T. & Erol, M., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/501

Gürçay, D. & Eryılmaz, A., (2002). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Tespiti ve Fizik Eğitimi Üzerine Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-3-UFME/507

Gürses, A., Doğar, Ç. & Yalçın, M., (2002). Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Sürekli Değerlendirme Esaslı Öğretimin Etkinliğinin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/513

Güven, I. & Gürdal, A., (2002). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Deneylerin Öğrenme Üzerindeki Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/519

Kalem, R., Tanel, Z. & Çallıca, H., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/525

Kandilli, C. & Sılay, I., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Enerji Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/530

Karamustafaoğlu, O. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/537

Kaya, S. & Kavcar, N., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Mercekler Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/543

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Araştırma Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1B-2002-f-o-2-UFME/550

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Geleneksel Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/556

Kocakülah, M. S. & Kocakülah, A. M., (2002). Orta Öğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık İle İlgili Kavramsal Yapıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/563

Korur, F. & Eryılmaz, A., (2002). Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı Tutum ve Motivasyonuna Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/570

Kurt, Ş. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/577

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/583

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/588

Tanel, Z., Kalem, R. & Çallıca, H., (2002). Ortaöğretim Fizik Dersi Dinamik Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/594

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Bir İpte Oluşan Gerilim Hakkındaki Yerleşik Kanıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/600

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareketi Kavrayışlarının Bir Tanı-Testi İle Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-1-UFME/605

Tekdal, M., (2002). Etkileşimli Fizik Simülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/612

Tuncer, Y. & Eryılmaz, A., (2002). Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/617

Uysal, E. & Eryılmaz, E., (2002). Newton'un 1. ve 3. Hareket Yasalarıyla İlgili Günlük Hayattan Basit Malzemelerle Deneyler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/622

Yılmaz, M. & Göktepe, M., (2002). Günlük Yaşamdaki Bazı Atasözlerinin ve Özlü Sözlerin Fizik Ya Da Fen Bilgisi Kavramlarıyla Yorumlanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-3-UFME/627

Yılmaz, S., Eryılmaz A. & Geban, Ö., (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-p-2-UFME/422

Aycan, Ş. & Yumuşak, A., (2002). Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/428

Bahar, M., Öztürk, E. & Ateş, S., (2002). Yapılandırılmış Grid Metodu İle Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramların Tespiti. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/432

Güneş, P. Ü., Taşar, M. F. & İngeç, Ş. K., (2002). Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/438

İngeç, Ş. K., Güneş, P. Ü. & Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulamaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-2-UFME/444

Sencar, S. & Eryılmaz, E., (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.

Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page