M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ - 4th CONGRESS OF SCIENCE EDUATION

6 / 10 / 2000 – 8 / 10 / 2000

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 18 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 18 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-2000-f-o-3-UFE/259

Akdenİz, A. R., Karamustafaoğlu, O. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Eğitim-Öğretiminde Güncel Araştırma Alanları. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/267

Ergin, Ö. & Bulut, S., (2000). Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/272

Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (2000). Öğretmen Katılımlı Program Geliştirme Yaklaşımında Uygulanan Programın Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-2-UFE/279

Değirmençay, Ş. A. & Çepni, S., (2000). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuar Derslerinde Kullanabilecekleri Rehber Bir Materyal. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-1-UFE/285

Şen, A. I., (2000). Ortaöğretimde Modern Fizik Konularını İçeren Yeni Bir Ders Programı. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-1-UFE/289

Kocakülah, M. S., (2000). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet Konusunda Öğrenmelerinde Meydana Gelen Değişimler ve Konu İle İlgili Kavramsal Yanılgılar. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-3-UFE/296

Üstüner, I. Ş., Sancar, M. & Ersoy, Y., (2000). Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitimde Bir Deneme: Teknolojinin Öğrencilerin Fen / Matematik Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-4-UFE/354

Dilber, R., Aksakallı, A., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Fizik Konularının Unutulma Süreci Üzerine Bir Çalışma. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/349

Aksakallı, A., Dilber, R., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Değişik Fizik Öğretim Metodlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-2-UFE/340

Temiz, B. K. & Tan, M., (2000). Lise 1 Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/345

Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H. & Yakal, O., (2000). Deney Ağırlıklı Fen Bilgisi Öğretimi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-5-UFE/301

Erol, M., Çallıca, H., Kalem, R., Gök, T. & Kavcar, N., (2000). Yükseköğretime Geçiş Sınav Sisteminin Fizik Açısından İrdelenmesi ve Yeni Öneriler. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-2-UFE/305

Akdeniz, A. R. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bir Yaklaşım. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/311

Üstüner, I. Ş., Ersoy, Y. & Sancar, M., (2000). Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim ve Sempozyumlardan Beklentileri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/317

Kanlı, U. & Yağbasan R., (2000). Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kurslarının Etkinliği. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/322

Erdem, A., Üstüne, I. Ş. & Sancar, M., (2000). Öğretmenlerin Fen/Fizik Eğitimi Konusundaki Görüşleri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/328

Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (2000). Fizik Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adaylarına Uygulamakta Oldukları Etkinliklerin Adayların Beklentilerini Karşılama Düzeyi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-4-UFE/349

Aycan, Ş., Aycan, N., Genç, M. & Özkaya, M., (2000). Manisa Demirci Lisesinde Fizik Dersinin İçeriği ve Öğrencilerin İlgisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page