M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

1 Eylül 2009 Salı

VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 8th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

27 / 08 / 2008 – 29 / 08 / 2008

BOLUBu kaynakça çalışmasında 27 adet sözlü, 1 adet tartışma, 7 adet sempozyum ve 21 adet poster bildiri Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 27 oral, 1 discussion, 7 symposium and 21 poster presentations by Research Assistant Özlem OKTAY.1A-2008-a-o-2-UFME/87
Yılmaz, M., & Gürçay, D., (2008) Biyoloji ve Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/90
Damar, S. Y., & Demirdöğen, B., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Zihinlerindeki Öğretmen Modelinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 96
Kocakülah, M. S., & Kocakülah A., (2008). Puanlama Anahtarı Kullanımının Öğretmen Adaylarının Fizikte Problem Çözme Başarılarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-1-UFME/101
Serin, G., (2008). Yeni Lise Fizik Dersi Öğretim Programının Fizik Öğretmen Adaylarına Tanıtımı için Uygulamalı ve Pratik bir Yaklaşım. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/105
Dinçer, G. T., & Akdeniz A. R., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Mesleki Algı ve Kaygıları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/187
Demirezen, S., & Yağbasan, R., (2008). Ortaöğretim 11. sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/ 188
Anıl, Ö., & Küçüközer, H., (2008). Lise 1. sınıf Öğrencilerinin Düzlem Ayna Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları.VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME / 189
Toroslu, S. Ç., & Güneş, B., (2008).Yaşam Temelli Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin ‘’Enerji’’ Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 191
Gülçiçek, Ç., & Güneş, B., (2008). Bilgisayar Simülasyonlarının Temel Fizik Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-3-UFME/ 192
Öden, A., Kanlı, U., & Yağbasan, R., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik İndüksiyon Konusundaki Anlama Düzeylerinin Ve Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-5-UFME/194
Kanlı, U., Pervan, S., Damlı, V., Salar, R., & Mert, S., (2008). Fizik Öğretmenlerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/195
Kızlıcık, H. Ş., & Ünsal., Y., (2008). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eşanlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-3-UFME/ 196
Doğru, Ö., Şenpolat, Y., & Düzgün, B., (2008). Fizik Öğretiminde Laboratuar Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-1-UFME/197
Altın, K., (2008). Bilgisayar Modelleme Yazılımları ile Laboratuar Deneylerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2 UFME/198
Çorlu, M. A., Kaymak, K., (2008). Laboratuar Öğretmenleri için Mesleki Gelişim Modelleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-o-2-UFME/199
Gönen, S., & Kocakaya, s., (2008). Türkiye’deki Lise Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-3-UFME/ 200
Üstün, U., Damar S. Y., & Eryılmaz A., (2008). Öğretmen Adaylarının Lise Seviyesindeki Fizik ve Pedagojik Alan Bilgilerini Artırmak için Açılan Derslerin Verimliliği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/201
Pehlivan, D., & Ünlü, P., (2008). Görme Engelli Ortaöğretim öğrencileri ile dokunarakFizik Deneyi Yapma üzerine bir Çalışma: Newton’un II. Kanunu. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


3A-2008-a-o-1-UFME/ 202
Kaymak, K., (2008). Araştırmacı Fizik Deneyleri Simülasyon Projeleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 203
Ergin, İ., & Tan, M., (2008). 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: ‘’Eğik Atış Hareketi ‘’Örneği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 204
Çirkinlioğlu, A. G., & Demirci., (2008). Akran Öğretimi Yönteminin Öğrencilerin Elektrostatik Konusundaki Başarılarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-2-UFME/ 205
Tekbıyık, A., & Arslan, A. S., (2008).Elektrik Akımı ve Direnç Konularının Transpozisyon Didaktik Teorisi Temelinde İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-3-UFME/ 206
Erkol, M., Büyükkasap, E., & Günel, M., (2008). Genel Fizik Laboratuarı Dersinde Yaparak ve Yazarak Bilim Öğrenme (Yybö) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. . VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-1-UFME/ 207
Şeker, H., (2008). Fen Eğitiminde Bilim Tarihinin Kullanılması Üzerine bir Model. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 209
Günay, A., & Bekiroğlu, F. O., (2008). Fizik Dersi Kapsamında Bireysel Gelişim Dosyası Uygulamasının Öğrencilerin Fiziğe Olan Tutumlarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 210
Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R., (2008). Fizik Öğretiminde Bağlam Temelli Problemler için bir Model Geliştirme ve Etkinliliğini Değerlendirme. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-o-3-UFME/ 211
Akbulut, Ö. E., Akdeniz, A. R., & Çoker, B., (2008). Özel Öğretim Yöntemleri 1 Dersi Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Yapılandırmacı Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.2A-2008-a-d-3- UFME /299
Üstün, U., Damar, S. Y., & Eryılmaz, A., (2008). Fizik Kavramlarının Yaşam Temelli Verilmesi ile ilgili Uygulama Çalıştayı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-s-1-UFME/303
Günel, M., (2008).Çoklu Modsal Betimlemeler ve Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamalarının Kombinasyonunun Üniversite Seviyesinde Mekanik Konularının Öğrenimine Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/313
Güneş, B., (2008). Yeni Fizik Öğretim Programı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/314
Üstün, U., (2008). Lise Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesi için İhtiyaç Analizi Çalışmaları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/315
Kanlı, U., (2008). Bazı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/316
Ateş, S., (2008). Yeni Fizik Dersi Öğretim Programının Felsefesi, Temelleri ve Vizyonu. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/317
Serin, G., (2008).Yeni Fizik Öğretim Programında Öğrenme Alanları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/318
Eryılmaz, A., (2008). Yeni Lise Fizik Öğretimi Programında Önerilen Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-2-UFME/357
Güzel, H., & Özdöl, F., (2008). Konya İlinde Görev Yapan Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Motivasyonu, ve İş Tatminlerinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-2-UFME/365
Karakuş, F., & Akbulut, E., (2008). Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi. . VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


OA-2008-a-p-3-UFME/383
Yeşildağ, F., Günel, M., & Büyükkasap, E., (2008). Modern Fzik Öğrenmede Öğrenciler Hangi Modsal Betimlemeleri Önemli Görüyor ve Kullanıyor? VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/399
Küçüközer, H., & Anıl, Ö., (2008). Lise I. Sınıf Öğrencilerinin 5E Öğretim Modeline İlişkin Görüşleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-1-UFME/400
Kocakülah, M. S., (2008). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Moment Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-1-UFME/401
Ergin, İ., (2008). Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşımı Temel Alan 5E Modeli ve Özellikleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-3-UFME/402
Karal, I. S., Alev, N., & Başkan , Z., (2008). Elektrik Akımı Direnç ve Basit Elektrik Devreleri Konusunda Fizik Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeyleri ve Yanılgıları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-1-UFME/403
Gündüz, Ş., (2008). Kavramsal Öğrenmenin Teşhis Amaçlı Değerlendirilmesinde İlişkisel Kavram Ağlarının Kullanılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-p-2-UFME/404
Balta, N., & Moğol, S., (2008). Kritik Düşünme Gerektiren Fizik Soruları ve Bunların Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-3-UFME/405
Başkan, Z., Akdeniz, A. R., & Karal, I. S., (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Uygun Olarak Geliştirilen Etkinliklerle Lambalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/406
Şahin, M. G., & Geban, Ö., (2008). Modelleme Yönteminin Eğik Atış ile İlgili Kavramları Anlamaya Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/407
Gönen, S., & Kocakaya, S., (2008). Alan Eğitimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Yeni Analiz Teknikleri I: Demografik Özelliklerin Başarı Üzerindeki Etkilerinin Path Analizi ile İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/408
Yılmaz, Z. A., & Şimşek, Ö., & Gürel, Z., (2008). Kavramsal Değişim Metinlerinin Üniversite Öğrencilerin Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesine ve Tutumlarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/411
Yıldız, İ., İngeç, Ş. K., (2008). Fizik Eğitiminde Kavram Karikatürlerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-p-2-UFME/412
Üstün., U., & Eryılmaz, A., (2008). Hangi Ağırlık Tanımını Öğretiyoruz? Hangisi Doğru? VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-7-UFME/413
Yıldırım, A., Dörtlemez, D., Şengören, S. K., Tanel, R., Yalçın, Y., Özdemir, E., & Kavcar, N., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Lise Fizik Programındaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri Üzerine bir Çalışma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/414
Yıldız, A., & Büyükkasap, E., (2008). Üniversite Öğrencilerinin Dairesel Hareketi Anlama Düzeyleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/415
Kaltakçı, D., & Eryılmaz, A., (2008). Öğrencilerin Optik Konusundaki Yanlış Kavramlamalarının Kaynakları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/416
Demirci, N., & Uyanık, F., (2008). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Anlama ve Yorumlamaları ile Kinematik Başarıları Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


3A-2008-a-p-2-UFME/417
Refik, D., & Düzgün., B., (2008). Analoji Eğitiminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrencilerin Başarısına Etkisinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/418
Şekercioğlu, A. G., & Demirci, N., (2008). Momentum Konusunun Akran Öğretimi Yöntemiyle Öğretilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

Statistics about our web page

Statistics about our web page