M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

12 Ağustos 2009 Çarşamba

VI.ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 6th NATIONAL SCIENCE AND MATHEMATHICS EDUCATION CONGRESS

9 / 10 / 2004 – 11 / 10 / 2004

İSTANBUL

Bu kaynakça çalışmasında 19 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 19 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.

3A-2004-f-o-3-UFME/308

Silay, I., Gök, T. & Oğur, M., (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin “Özel Görelilik Kuramı” Konusuna Uygulanması Üzerine Bir Çalışma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-2-UFME/313

Gürel, Z., & Bağ, E., (2004). Fiziği Öğrenmenin Modellemesinde İçeriğe Bağımlılığın İncelenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/319

Güzel, H., (2004). Fizik Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Yapısını Anlama Düzeyleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


7A-2004-f-o-2-UFME/326

Çoban, A. & Hançer, A. H., (2004). Fizik Dersinin Lise Programları ve Öss Soruları Açısından Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


3A-2004-f-o-2-UFME/331

Dilek, C. & Gürdal, A., (2004). Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretim Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


7A-2004-f-o-1-UFME/339

Çorlu, M. A., (2004). Fizik Eğitimindeki Değişmenin Karşılaştırmalı Analizi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/345

Yıldız, A. & Büyükkasap, E., (2004). Fizik Öğrencilerinin, Kütle, Ağırlık ve Çekim Hakkındaki Düşünceleri ve Öğretim Elemanlarının Öğrenci Düşünceleri İle İlgili Tahminleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-1-UFME/356

Gürel, C., (2004). Fizik Öğretmen Adaylarının Giriş Değerleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/361

Yıldırım, G. A. & Çorlu, M. A., (2004). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Biçimlerine Bağlı Motivasyonları ve Çalışma Stilleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


3A-2004-f-o-2-UFME/377

Gök, T. & Sılay, I., (2004). İşbirlikli Gruplarda Problem Çözme Öğretim Yönteminin “Özel Görelilik Kuramı” Konusuna Uygulanması Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/383

Karaçam, S. & Ateş, S., (2004). Lise Öğrencilerinin Hareket ve Hareket Yasalarındaki Kavramsal Anlama Düzeyi İle Farklı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/387

Özek, N., (2004). Öğrencilerin Snell Kanunu'nu Anlamadaki Zorlukları Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-4-UFME/392

Yılmaz, M., Cerit, N., Bozkurt, E. & Doğan, O., (2004). Öğrencinin Ekonomik Durumunun Fizik Öğretimindeki Başarı Durumuna Etkisi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-3-UFME/398

Kaya, S., Tanel, R. & Kavcar, N., (2004). Sürekli Bir İpte Yayılan Dalgaların Girişimi Konusunda Öğrencilerde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-3-UFME/405

Abak, A., Eryılmaz, A. & Fakıoğlu, T., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik Dersindeki Beklentileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/411

Maskan, A. K., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/417

Uysal, E. & Eryılmaz, A., (2004).Yedinci ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları ve Bu Boyutlarla Fen/Fizik Başarısı, Branş Arasındaki İlişkiler. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-3-UFME/422

Doğan, O., Bozkurt, E. & Sönmez, E., (2004). Yerçekimi, Eylemsizlik ve Düşen Cisimler Konularındaki Yanlış Algılamalar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-4-UFME/428

Başaran, B., Gönen, S., Kavak, M. T. & Yalman, M., (2004). Yüklü Bir Parçacığın Sabit Elektromanyetik Alandaki Hareketinin Bilgisayar Ortamında İncelenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.

Statistics about our web page

Statistics about our web page