M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

11 Ağustos 2009 Salı

GELENEKSEL ERZURUM FİZİK GÜNLERI - II KONGRESİ - 2nd TRADITIONAL ERZURUM PHYSICS DAY CONGRESS

25 / 10 / 1999 – 28 / 10 / 1999

ERZURUM

Bu kaynakça çalışmasında 5 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.


This bibliography study was indexed with 5 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-2005-a-o-3-GEFG/63

Şenpolat, Y., Seven, S. & Düzgün, B., (2005). Investigation Of The Effect Of Usage Of Analogy To Succes Of Student In Science Education. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


2A-2005-a-o-1-GEFG/64

Özek, N., (2005). Radyoaktif Bozunmanın Mekanik Simülasyonu Konusunda Bir Çalışma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


0A-2005-a-o-3-GEFG/65

Sönmez, E., Doğan, O. & Ertuğrul, M., (2005). Öğrencilerin Yetenek, İlgi ve Değerlerinin Fizik Öğrenme Başarısına Etkisi. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


0A-2005-a-o-1-GEFG/66

Bülbül, M. Ş., (2005). Fizik Bölümünün Tercih Nedenleri Ve Öğrencilerin Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


3A-2005-a-o-2-GEFG/67

Bozkurt, E. & Doğan, O., (2005). Parçacıklarla Çift Yarık Deneyi İçin Rehber Materyal Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 18. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 18th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

25 / 10 / 1999 – 28 / 10 / 1999
ADANA

Bu kaynakça çalışmasında 29 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 29 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-1999-a-o-1-TFD/114

Ersoy, Y., (1999). Fizik Öğretiminde Laboratuvar Etkinliklerine Hesap Makinesinin Etkileri ve Kullanılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/115

Sancar, M. & Bayhan, Ü., (1999). Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Derse Olan Tutumları İle Korkuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-3-TFD/116

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1999). Fizik Öğretmenlerinin Alan Bilgilerini Geliştirmeleri Üzerine Etkin Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/117

Bakaç, M., Özgiresun, A. & Kete, R., (1999). Fen/Fizik Derslerinde Çağdaş Öğretim Modeli. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/118

Altun, Z. G., Coşar, M. L. & Topaloğlu, Ü. M., (1999). Etkileşimli Fizik Eğitimi.Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/119

Karaca, A., (1999). Deneysel Fizik ve Matematik Öğretiminde Yeni Bir Sistem. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/120

Saka, A. Z., Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (1999). Fizik Laboratuarlarının Yürütülmesinde Farklı Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-5-TFD/121

Çallıca, H., Erol, M., Sezgin, G., Aygün, M. & Kavcar, N., (1999). Orta Öğretim Kurumlarında Fizik Laboratuvar Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/122

Kandırmaz, S. & Derici, R., (1999). Sanal Fizik Laboratuvarında Asenkron Eğitimi Temelli Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/123

Gülsün, Z., (1999). Bilgisayar Simülasyonuna Dayalı Interaktif Fizik Öğretimi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/124

Üstüner, I. Ş. & Sancar, M., (1999). Orta Öğretimde Fizik Öğretmenlerinin Fizik Dersinin Amaçları ve Öğretimi Konusundaki Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/125

Sancar, M. & Ötgün, H., (1999). Fen Eğitiminde Öğretmenlerin Kişisel Yeterlilik ve Etkinliklerine Olan Güvenlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-4-TFD/126

Havare, A., Ak, M., Yaraneri, H. & Açıkgöz, I., (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretim Programındaki Kuvvet, Hareket ve Enerji Kavramlarının Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-3-TFD/127

Kanat, M., Zan, M. & Ege, Y., (1999). Sistemlerde Elektrik Yüklerinin Neden Olduğu Gerilim ve Gevşeme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/128

Bakaç, M. & Sılay, I., (1999). Fizik Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/129

Aydıner, E., Eker, S. & Öztürk, H., (1999). Fizik Eğitiminde Öğrenci Faktörü. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/130

Üstüner, I. Ş., Yücel, M. & Ünal, N., (1999). Kuantumlamada Kavram Yanılgılarını Giderme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/131

Uzunkavak, M. & Özek, N., (1999). Fizik Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Kavrama Hataları. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/132

Sancar, M. & Bilgin, H., (1999). Öğrencilerin Kinematik Kavramlarını Yorumlamalarında Ön Bilgi Birikimi ve Cinsiyet Farkının Etkilerinin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/133

Battal, N., Küçüközer, H. A. & Küçüközer, H., (1999). FBAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Genel Fizik 1 (Mekanik) Dersindeki Başarı Düzeyleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.

7A-1999-a-o-3-TFD/134

Ayvacı, H. Ş., Keleş, E. & Çepni, S., (1999). Öss'de Sorulan Fizik Sorularının Liselerde Uygulanan Öğretim Etkinlikleri Açısından İrdelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-4-TFD/135

Öğretme, M., Çalışkan, Ş., Kulaksız, S. & Pekön, Y., (1999). 'Normal Tepki Kuvveti'ne Tepki. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/136

Sancar, M. & Üstüner, Ş., (1999). Türkiyede Uluslararası Fizik Olimpiyatlarının İstatistiksel Analizi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-1-TFD/137

Kocabaş, K., (1999). Bünyesinde Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversitelerde Fizik Bölümlerinin Geleceği ve Öğrenci Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/138

Şenlik, Y, As, N. & Güngör, A., (1999). Öğrenci Merkezli Eğitim ve Grafik ve Şekillerin Kullanılmasının Konuların Anlaşılmasındaki Etkisi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-5-TFD/139

Erol, M., Çallıca, H., Aygün, M., Sezgin, G. & Kavcar, N., (1999). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanmasının Fizik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-1-TFD/140

Düzgün, B., (1999). Eğitim Fakültelerinde Sürdürülen Örgün ve İkinci Öğretim'le İlgili Bir Araştırma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/141

Halavut, E. & Havare, A., (1999). İçel'in Merkez İlçesine Bağlı Liselerdeki Fizik Eğitimi ve Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/142

Özek, N., Maskan, A. K. & Kavak, M. T., (1999). D. Ü. Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fizik Öğrenme ile İlgili Görüşleriyle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konusunda Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 22th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

14 / 10 /2004 - 17 / 10 / 2004

BODRUM

Bu kaynakça çalışmasında 3 adet çağrılı konuşma, 17 adet sözlü bildiri ve 2 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 3 invited talks, 17 oral presentations and 2 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-2004-a-i-1-TFD/38

İnönü, E., (2004). Bilim Tarihinden İzlenimler. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-i-1-TFD/39

Kantarlı, K., (2004). Yapılandırmacı Bilgi Kuramı ve Fizik Eğitimi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


7A-2004-a-i-1-TFD/37

Eşme, I., (2004). Türkiye'de Fen Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-4-TFD/237

Akı, F. N., Gürel, Z., Oğuz, O. & Muştu, C., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Işığın Polarizasyonu İle İlgili Düşünme Modelleri. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-3-TFD/238

Aktamış, H., Tanel, R. K. & Ergin, Ö., (2004). Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Görüşleri ve Tutumları. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-o-2-TFD/239

Altın, K. & Aslan, M., (2004). Kavram Haritalarının Fizik Dersinde Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kullanılması. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-1-TFD/240

Bakaç, M., (2004). Fizik Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım-Aktif Öğrenme (Mühendislik Fakültesi Örneği). Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


7A-2004-a-o-2-TFD/241

Gök, T. & Sılay, I., (2004). Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Fizik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin İrdelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-o-3-TFD/242

Gül, B., Marulcu, I. & Doğan, M., (2004). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Fen Bilgisi ve Fizik Ders Kitaplarına ve Müfredatlarına Afyon'daki Öğretmen ve Öğrencilerin Bakışı. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


1B-2004-a-o-3-TFD/243

Gül, B., Marulcu, I. & Doğan, M., (2004). Afyon'daki İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Fen ve Fizik Laboratuvarlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-o-1-TFD/244

Kantarlı, K., (2004). Üniversite Birinci Sınıf Fizik Derslerinde İşbirlikli Öğretim Uygulanması. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-1-TFD/245

Kantarlı, K., (2004). Fizik Lisans Öğrencilerinin Elektrik Alan ve Akı Kavramları İlişkisinde Matematiksel Formalizmi Kullanabilme Anlayışları. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-o-4-TFD/246

Akı, F. N., Gürel, Z., Oğuz, O. & Muştu, C., (2004). Matematik Dersi Uygulamalarında Matematik Yazılımı Kullanılmasının Mühendislik ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


4B-2004-a-o-2-TFD/247

Oruncak, B. & Doğan, M., (2004). Öss Sınav Sisteminin Sonucunda Oluşan Okul-Dersane İkileminin Fizik Eğitimi Açısından İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-4-TFD/248

Oruncak, B., Ünal, R., Yalım, H. A. & Doğan, I., (2004). Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-3-TFD/249

Oruncak, B., Ünal, R. & Özek, N., (2004). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik Dersine Bakışı. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-6-TFD/250

Sonğur, L., Ağu, N., Öztornacı, U., Taşdemir, B., Ünal, I. & Özgen, S., (2004). Fizik Bölümlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Öğrenci Beklentileri Üzerine bir Araştırma. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-3-TFD/251

Tanel, R. K., Kaya, S. & Tanel, Z., (2004). Buca Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


7A-2004-a-o-2-TFD/252

Tanel, Z. & Erol, M., (2004). Elektrik Alan ve Manyetik Alan Kavramlarına İlişkin Kavrama Düzeyinin ve Yanılgıların Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


2A-2004-a-o-1-TFD/253

Veliev, E. V., (2004). A New Simple Approach For Entropy and Carnot Theorem. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


0A-2004-a-o-2-TFD/254

Çakıroğlu, O. & Yiğitoğlu, I., (2004). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Lise Fizik Öğretimini Değerlendirmesi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-p-3-TFD/523

Açıkgöz, I., Reyhan, F. & Kaygusuz, A. Ş., (2004). İçel İlinde Deney Destekli Fizik Eğitimi Yapan Liseler İle Yapmayan Liselerin Başarı Oranlarının Karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


3A-2004-a-p-3-TFD/524

Yiğitoğlu, I., Akman, G. & Çakıroğlu, O., (2004). Teknolojinin Fizik Eğitimindeki Rolü ve Önemi. Türk Fizik Derneği 22. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Bodrum.


Statistics about our web page

Statistics about our web page