M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

11 Ağustos 2009 Salı

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 18. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 18th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

25 / 10 / 1999 – 28 / 10 / 1999
ADANA

Bu kaynakça çalışmasında 29 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 29 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-1999-a-o-1-TFD/114

Ersoy, Y., (1999). Fizik Öğretiminde Laboratuvar Etkinliklerine Hesap Makinesinin Etkileri ve Kullanılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/115

Sancar, M. & Bayhan, Ü., (1999). Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Derse Olan Tutumları İle Korkuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-3-TFD/116

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1999). Fizik Öğretmenlerinin Alan Bilgilerini Geliştirmeleri Üzerine Etkin Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/117

Bakaç, M., Özgiresun, A. & Kete, R., (1999). Fen/Fizik Derslerinde Çağdaş Öğretim Modeli. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/118

Altun, Z. G., Coşar, M. L. & Topaloğlu, Ü. M., (1999). Etkileşimli Fizik Eğitimi.Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/119

Karaca, A., (1999). Deneysel Fizik ve Matematik Öğretiminde Yeni Bir Sistem. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/120

Saka, A. Z., Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (1999). Fizik Laboratuarlarının Yürütülmesinde Farklı Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-5-TFD/121

Çallıca, H., Erol, M., Sezgin, G., Aygün, M. & Kavcar, N., (1999). Orta Öğretim Kurumlarında Fizik Laboratuvar Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/122

Kandırmaz, S. & Derici, R., (1999). Sanal Fizik Laboratuvarında Asenkron Eğitimi Temelli Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/123

Gülsün, Z., (1999). Bilgisayar Simülasyonuna Dayalı Interaktif Fizik Öğretimi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/124

Üstüner, I. Ş. & Sancar, M., (1999). Orta Öğretimde Fizik Öğretmenlerinin Fizik Dersinin Amaçları ve Öğretimi Konusundaki Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/125

Sancar, M. & Ötgün, H., (1999). Fen Eğitiminde Öğretmenlerin Kişisel Yeterlilik ve Etkinliklerine Olan Güvenlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-4-TFD/126

Havare, A., Ak, M., Yaraneri, H. & Açıkgöz, I., (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretim Programındaki Kuvvet, Hareket ve Enerji Kavramlarının Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-3-TFD/127

Kanat, M., Zan, M. & Ege, Y., (1999). Sistemlerde Elektrik Yüklerinin Neden Olduğu Gerilim ve Gevşeme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/128

Bakaç, M. & Sılay, I., (1999). Fizik Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/129

Aydıner, E., Eker, S. & Öztürk, H., (1999). Fizik Eğitiminde Öğrenci Faktörü. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/130

Üstüner, I. Ş., Yücel, M. & Ünal, N., (1999). Kuantumlamada Kavram Yanılgılarını Giderme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/131

Uzunkavak, M. & Özek, N., (1999). Fizik Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Kavrama Hataları. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/132

Sancar, M. & Bilgin, H., (1999). Öğrencilerin Kinematik Kavramlarını Yorumlamalarında Ön Bilgi Birikimi ve Cinsiyet Farkının Etkilerinin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/133

Battal, N., Küçüközer, H. A. & Küçüközer, H., (1999). FBAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Genel Fizik 1 (Mekanik) Dersindeki Başarı Düzeyleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.

7A-1999-a-o-3-TFD/134

Ayvacı, H. Ş., Keleş, E. & Çepni, S., (1999). Öss'de Sorulan Fizik Sorularının Liselerde Uygulanan Öğretim Etkinlikleri Açısından İrdelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-4-TFD/135

Öğretme, M., Çalışkan, Ş., Kulaksız, S. & Pekön, Y., (1999). 'Normal Tepki Kuvveti'ne Tepki. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/136

Sancar, M. & Üstüner, Ş., (1999). Türkiyede Uluslararası Fizik Olimpiyatlarının İstatistiksel Analizi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-1-TFD/137

Kocabaş, K., (1999). Bünyesinde Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversitelerde Fizik Bölümlerinin Geleceği ve Öğrenci Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/138

Şenlik, Y, As, N. & Güngör, A., (1999). Öğrenci Merkezli Eğitim ve Grafik ve Şekillerin Kullanılmasının Konuların Anlaşılmasındaki Etkisi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-5-TFD/139

Erol, M., Çallıca, H., Aygün, M., Sezgin, G. & Kavcar, N., (1999). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanmasının Fizik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-1-TFD/140

Düzgün, B., (1999). Eğitim Fakültelerinde Sürdürülen Örgün ve İkinci Öğretim'le İlgili Bir Araştırma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/141

Halavut, E. & Havare, A., (1999). İçel'in Merkez İlçesine Bağlı Liselerdeki Fizik Eğitimi ve Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/142

Özek, N., Maskan, A. K. & Kavak, M. T., (1999). D. Ü. Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fizik Öğrenme ile İlgili Görüşleriyle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konusunda Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page