M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

III. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 3rd NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

23 / 10 / 1998 – 25 / 10 / 1998

TRABZON

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1998-f-o-3-UFE/98

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1998). Fizik Eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-2-UFE/103

Eryılmaz, A. & Tatlı, A., (1998). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


7A-1998-f-o-2-UFE/109

Çepni, S. & Azar, A., (1998). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-2-UFE/115

Kavcar, N. & Erol, M., (1998). Fizikte Deney Yöntemi, Laboratuvar Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerine İlişkin Bir Açıklama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


1A-1998-f-o-3-UFE/118

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Azar, A., (1998). Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanım Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Yaklaşım. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/126

Sılay, I., Çallıca, H. & Kavcar, N., (1998). Türkiye'deki Liselerde Fizik Eğitimine İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-3-UFE/129

Ayvacı, H. Ş. Çepni, S. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/137

Özek, N., Gönen, S. & Maskan, A., (1998). Fizik Öğrenme İle İlgili Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çalışma. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/140

Yiğit, N. Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Derslerinde Uygulanan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ve Hedef Davranış Belirleme Becelerilerinin Kazandırılması İçin Etkinlikler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-a-o-1-UFE/357

Altın, K., (1998). Fizik Dersinde Bilgisayarın Kullanılmasıyla İlgili Bir Uygulama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page