M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

I. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 1st NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

15 / 10 / 1994 – 17 / 10 / 1994

İZMİR

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1994-f-o-3-UFE/195

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fiziksel Bilimlerin Araştırma Yöntemleri ve Felsefesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-2-UFE/203

Yazıcı, Y. & Şenyel, M., (1994). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


6B-1994-f-o-1-UFE/207

Sönmez, A., (1994). Gürültü Kirliliği ve Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/219

Çallıca, H., Erol, M., Ökten, I. & Güney, Ş., (1994). Fizik Eğitiminde Birim Sistemi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-3-UFE/225

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fizikteki Kavram Yanılgıları ve Olumsuz Etkileri. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/247

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). “İmpuls ve Momentum” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/263

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). Bloom'un Tam Öğrenme Modeline Göre Fizik II Dersi “Işığın Kırılması ve Mercekler” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-2-UFE/283

Kocabaş, K. & Kavcar, N., (1994). Farklı İki Fizik Programındaki Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Seçim Nedenleri İle Eğilimlerinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


1A-1994-f-o-4-UFE/291

Sılay, I., Çallıca, H., Kavcar, N. & Kaşer, Z., (1994). İzmir İli Ortaöğretim Kurumlarındaki Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitimi İle Ders Geçme ve Kredi Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-3-UFE/297

Kılıç, A., Şenel, A. I. & Özdaş, K., (1994). Türkiye Üniversitelerinde Fizik Eğitimi ve Öğretim Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-1-UFE/313

Eşme, I., (1994). Lise Seçmeli Fizik 1, 2, 3 Programlarının Tahlili ve Alternatif Fizik Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-2-UFE/323

Kavcar, N. & Çallıca, H., (1994). Eğitim Fakülteleri Fizik Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page