M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

6 Ocak 2010 Çarşamba

14. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ -14th NATIONAL EDUCATIONAL SYMPOSIUM

28 / 09/ 2005 – 30 / 09 / 2005

DENİZLİ

Bu kaynakça çalışmasında 5 adet sözlü ve 2 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 5 oral and 2 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.

0A-2002-f-p-3-UEK/CD

Sönmez, E., Dilber, R. & Karaman, İ., (2002). Öğrencilerin Yeteneklerinin Fizik Öğrenme Başarısına Etkisi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


3A-2002-f-p-1-UEK/CD

Bülbül, M. Ş., (2002). Fizik Eğitiminde Sanal Makinelerin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


0A-2002-f-o-2-UEK/CD

Yıldırım, B. & Çirkinoğlu, A. G., (2002). Ortaöğretim 1. Sınıf ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


3A-2002-f-o-2-UEK/CD

Katipoğlu, M. & Gürel, Z., (2002). Öğrencilerin Newton'un Hareket Kanununu Arabaların Çarpışmalarına Uygulama Becerisi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


0A-2002-f-o-2-UEK/CD

Atasoy, Ş. & Akdeniz, A. R., (2002). Newton'un Hareket Kanunları ile İlgili Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


0A-2002-f-o-2-UEK/CD

Tanel, Z. & Erol, M., (2002). Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Manyetik Aakı, İndüksiyon Elektromotor Kuvveti ve İndüksiyon Akımı Kavramlarına Yönelik Yanılgıları.14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.


0A-2002-f-o-2-UEK/CD

Akyaz, N. & Koray, Ö., (2002). Lise Öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” konusu ile İlgili Günlük Yaşamdaki Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı Tam Metin Kitabı, Denizli.9 Eylül 2009 Çarşamba

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 36. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 36th ISSUE

2009

Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.


2A-2009-l-3-HÜ/ sayı 36
Özcan, Ö., Didiş, N., & Taşar, M. F., (2009). Students' Conceptual Difficulties in Quantum Mechanics: Potential Well Problems. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2009-l-1-HÜ/sayı 36
Ünlü, P., (2009). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fizik Yeteneklerinin Gelişiminin Ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 34. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 34th ISSUE

2008

Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.


3A-2008-l-2-HÜ/sayı 34
Gök, T., & Sılay, İ., (2008). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

2A-2008-l-3-HÜ/sayı 34
Didiş, N., Özcan, Ö., & Abak, M., (2008). Öğrencilerin Bakış Açısıyla Kuantum Fiziği: Nitel Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 30. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 30th ISSUE

2006

Bu kaynakça çalışmasında 5 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 5 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.

3A-2006-l-3-HÜ/sayı 30
Azar, A., İrfan, A. P., & Balkaya, Ö., (2006). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-2006-l-3-HÜ/sayı 30
Çalışkan, S., Sezgin, G. S., & Erol, M., (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

3A-2006-l-2-HÜ/sayı 30
Çıldır, I., &Şen, A. İ., (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2006-l-2-HÜ/sayı 30
Uysal, E., & Eryılmaz, A., (2006). Yedinci ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2006-l-2-HÜ/sayı 30
Yıldız, A., & Büyükkasap, E., (2006). Fizik Öğrencilerinin, Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Öğretim Elemanlarının Bu Konudaki Tahminleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 29. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 29th ISSUE

2005

Bu kaynakça çalışmasında 1 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 1 article by Research Assistant Özlem OKTAY.


3A-2005-l-2-HÜ/ sayı 29
Gürçay, D., & Eryılmaz, A., (2004). Çoklu Zeka Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 26. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 26th ISSUE

2004

Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.

OA-2004-l-1-HÜ/sayı 26
Demirci, N., (2004). Students' Attitudes Toward Introductory Physics Course. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2004-l-2-HÜ/sayı 26
Sencar, S., & Eryılmaz, A., (2004). Cinsiyetin Öğrencilerin Elektrik Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi ve Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 24-25 SAYILAR - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 24-25 ISSUES

2003
Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.

2A-2003-l-1- HÜ/sayı 24
Demirci, N., (2003). Dealing with Misconceptions about Force and Motion Concepts in Physics: a Study of Using Web-based Physics Program. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2003-l-1-HÜ/sayı 25
Küçüközer, H., (2003). Lise 1 Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuyla İlgili Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 20-21 SAYILAR - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 20-21 ISSUES

2001
Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.
3A-2001-l-4-HÜ/sayı 20
Abak, A., Eryılmaz, A., Yılmaz, S., & Yılmaz, M., (2001). Effects of bridging analogies on students Misconceptions about Gravıty and Inertia. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

2A-2001-l-3- HÜ/sayı 21
Sencar, S., Yılmaz, E. E., Eryılmaz, A., (2001). High School Students' Misconceptions about Simple Electric Circuits. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 18-19 SAYILAR - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 18-19 ISSUES

2000

Bu kaynakça çalışmasında 3 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 3 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.

2A-2000-l-2-HÜ/sayı 18
Eryılmaz, A., & Tatlı, A., (2000). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-2000-l-3-HÜ/sayı 19
Akdeniz, A. R., Bektaş, U., & Yiğit, N., (2000). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Kavramlarını Anlama Düzeyi, Electric and Magnetic, Concepts, 8th Grade Students, Understanding Level. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-2000-l-3-HÜ/ sayı 19
Ünal, G., Tatlı A., & Eryılmaz A., (2000). Comparison of Pre-service and in Service Science Teachers Perceptions About Good Science Teachers Characteristics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 15-16-17 SAYILAR - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 15-16-17

1999

Bu kaynakça çalışmasında 6 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 6 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.

3A-1999-l-2-HÜ/sayı 15
Eryılmaz, A., & Tatlı, A., (1999). A Casual Model of Students 'Achievement in an Introductory Mechanics Course. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-1999-l-2-HÜ/sayı 16
Azar, A., & Çepni S., (1999). Fizik ÖğretmenlerininKkullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-1999-l-2-HÜ/sayı 16
Delialioğlu, Ö., & Aşkar, P., (1999). Contribution of Students' Mathematical Skills and Spatial Ability of Achievement in Secondary School Physics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-1999-l-2-HÜ/sayı 16
Eryılmaz, A., & İlaslan, H., (1999). Determining and Evaluating Ideal Physics Teacher's Characteristics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-1999-l-1-HÜ/sayı 16
Eryılmaz, H., (1999). Evaluating the Content-based Competency of Preservice Physics Teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

OA-1999-l-2-HÜ/sayı 17
Uz, H., Eryılmaz, A., (1999). Effects of Socioeconomic Status, Locus of Control, Prior Achievement, Cumulative Gpa, Future Occupation and Achievement in Mathematics on Students' Attitudes Toward Physics. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 12. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 12th ISSUE

1996

Bu kaynakça çalışmasında 2 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 2 articles by Research Assistant Özlem OKTAY.


7A-1996-l-2-HÜ/sayı 12
Morgil, F. İ., & Bayarı, S., (1993). ÖSS ve ÖYS Fizik Sorularının Soru Alanlarına Göre Dağılımı, Çözülebilirlikleri ve Başarının Bağlı Olduğu Etkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

1A-1996-l-2-HÜ/sayı 12
Çepni, S., & Akdeniz, A. R., (1996). Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 9. SAYI - HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION 9th ISSUE

1993

Bu kaynakça çalışmasında 1 adet makale Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 1 article by Research Assistant Özlem OKTAY.

1A-1993-l-2-HÜ/131
Özdaş, K., & Ekem, N., (1993). Üniversitemizin Fizik ve Fizik Öğretmenliği Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin bu Programları Tercih Etme Durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara.

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 7th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

06 / 09 / 2006 – 8 / 09 / 2006
Gazi Üniversitesi, ANKARA
Bu kaynakça çalışmasında 28 adet sözlü, 3 adet tartışma ve 45 adet poster bildiri Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 28 oral, 3 discussion and 45 poster presentations by Research Assistant Özlem OKTAY.
6B-2006-a-o-1-UFME/104
Maskan, A., (2006). Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Fizik Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirliliğinin Nedenleri ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-3-UFME/162
Gürses, E., Akdeniz, A. R., & Atasoy, Ş., (2006). Durgun Elektrik Konusunda 5E Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.


3A-2006-a-o-3-UFME/163
Ergin, İ., Kanlı, U., & Tan, M., (2006). Fizik Öğretiminde 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi-İki Boyutta Atış Hareketi Örneği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/164
Akdeniz, A. R., & Atasoy, Ş., (2006). Kavram Karikatürlerinin Havaya Fırlatılan Topa Etkiyen Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/165
Kanlı, U., & Yağbasan, R., (2006). 7E (7A) Modeline Göre Oluşturulan Laboratuvar
Ortamının Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkililiğinin Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/166
Altıntaş, A., & Üncü, S., (2006). Fizik Problemlerinin Lineer Dönüşüm Matrisleri İle
Dinamik Animasyonu. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-o-2-UFME/167
Ateş, S., & Çataloğlu, E., (2006). Mekanik Başarısı İle Bazı Faktörler Arasındaki İlişki ve Fizik Başarısına Yeni Bir Tanım. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/168
Eryılmaz, A., (2006). Üç Aşamalı Soruların Farklı Bir Şekilde Kullanılmasıyla
“Isı ve Sıcaklık Aynıdır” Kavram Yanılgısının Ölçülmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/169
Başer, M., (2006). Zihinsel Zıtlaşmaya Dayalı Kavramsal Değişim Öğretiminin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramları Anlamasındaki Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/170
Yılmaz, S., & Eryılmaz, A., (2006). Newton’un 3. Kanunu ile İlgili Kavram Yanılgılarına
Yönelik Birleştirici Benzeşim Yönteminde Kullanılacak Tanı Testinin Geliştirilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/171
Eşkin, H., Bekiroğlu, F. O., (2006). Öğretim Sürecinde Oluşturulan Argüman Ortamlarının Öğrencilerin Dinamik Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/172
Gündüz, Ş., & Altın, K., (2006). Sanal Laboratuvar Uygulamasının Problem Çözme
Performansına, Bilimsel Yöntem Hakkında Görüşe Ve Fizik Tutumuna Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/173
Kanlı, U., Yağbasan, R., (2006). İki Farklı Laboratuar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliğinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-o-3-UFME/174
Gürel, Z., Ergen, H., & Şengül, Ş., (2006). Sivil Savunma İlkelerinin Bilimsel Algılanmasında Fizik Derslerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-3-UFME/175
Demirci, N., Karaca, N., & Çirkinoğlu, A. G., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Grafik Anlama ve Yorumlamaları İle Kinematik Başarıları Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/176
Temiz, B. K., & Tan, M., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/177
Demirörs, F., & Şen, A. İ., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencileri İçin “Ohm Kanunu” Konusunda “Öğrenme İstasyonları”nın Geliştirilmesi ve Uygulanması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/178
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006). Fizik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Mezun
Oldukları Lise Türünün Problem Çözme Yöntemine Yönelik Tutum ve Değerlendirmelerine Etkisi Var Mıdır? VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/179
Gök, T., & Sılay, İ., (2006). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem
Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/180
Küçüközer, H., & Kocakülah, S., (2006). Kavramsal Değişim İçin Öğretim: Basit Elektrik Devreleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-1-UFME/181
Özdemir, Ö. F., (2006). Fizik Alanında Bireylerin Alternatif Fiziksel Bilişsel
Kaynakları ve Akıl Yürütme Eylemleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-1-UFME/182
Yürük, N., (2006). Öğrencilerin Üstkavramsal Faaliyetlerinin Niteliğinin Bir
İncelemesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-3-UFME/183
Bayrak, B., Kanlı, U., & İngeç, Ş. K., (2006). Elektrik Devreleri Konusunda Laboratuvar Destekli Öğretim İle Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/184
Oral, İ., & Doğan, O., (2006). Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Uygulamalarının Lise-1
Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/185
Azar, A., (2006). Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Temelli Öğretimin Öğrenci
Başarısına ve Derse Karşı Olan Tutumuna Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/186
Aladağ, B., & Kocabaşoğlu, B., (2006). Fizik Eğitiminde Ders Anlatımında Farklı Bir Öğretim Modeli Tasarlanması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-o-5-UFME/240
Altunoğlu, B. D., Atav, E., Köseoğlu, P., Gerçek, C., & Soran, H., (2006). Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Profil Araştırması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-o-1-UFME/252
Bekiroğlu, F. O., (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye
Karşı Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-d-4-UFME/266
Uzal, G., Ersoy, A. F., Erdem, A., & Ersoy, Y., (2006). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenleri İçin Teknoloji Destekli Fizik. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-d-9-UFME/267
Kanlı, U., Serin, G., Aslan, A., Gülyurdu, T., Yıldız, E. D., Güneş, B., Ateş, S., Eryılmaz, A., & Akdeniz, A. R., (2006). Türkiye Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Farklı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması ve Önceden Yapılmış İhtiyaç Analiz Sonuçlarından Faydalanılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-d-3-UFME/272
Kanlı, U., Köseoğlu, F., & Yağbasan, R., (2006). Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) Öğretimi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/400
Oral, İ, & Doğan, O., (2006). Çoklu Zekâ Tabanlı Ders Materyallerinin Zekâ Alanlarına
Göre Öğrencilerin Fizik Başarısı Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-p-2-UFME/401
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006). Fizik Eğitimi Problem Çözme Uygulamalarında Kullanılması Önerilen Zengin İçerikli Problemler. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/402
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006).Yükseköğretim Birinci Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Mezun Oldukları Genel Lise ve Dengi Okul Türlerinin Sahip Oldukları Fizik Kavram Bilgilerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/403
Güzel, H., & İslim, Ü., (2006). Öğrencilerin Duyuşsal karakteristiklerinin Fizik Dersi
Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/404
Kanlı, U., & Gülçiçek, Ç., (2006). Fmce (Force And Motıon Conceptual Evaluatıon) Testinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-p-2-UFME/405
Gündüz, Ş., & Çorlu, M. A., (2006). Fizikte Problem Çözme Teşhis Testlerinin Yapı Geçerliği İçin Bir Çözüm Önerisi. . VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/406
İngeç, Ş. K., Saygı, B., & Yeter, K., (2006). Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgısı Tespitinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-p-4-UFME/407
Ünlü, P., İngeç, Ş. K., Saygı, B., & Yeter, K., (2006). Haritalarının Değerlendirme Yöntemi Olarak Kullanılmasıve Başarı Testi İle Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/408
Ergin, S. G., Güneş, B., (2006). Lise Öğrencilerinin Enerjinin Korunumu Konusundaki
Kavram Yanılgılarının Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/409
Toroslu, S. Ç., & Güneş, B., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Basit Harmonik Hareket
Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/410
Toroslu, S. Ç., Güneş, B., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Isı ve Sıcaklık” Konusundaki Alternatif Çatıları ve Bunların Zaman İçinde Gelişimlerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/411
Toroslu, S. Ç., Güneş, B., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” ve “Isı ve Sıcaklık” Konularına Ait Kavramların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/412
Dilber, R., Düzgün, B., & Sönmez, E., (2006). Fizik Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Olan Etkisinin Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/413
Ünlü, P., Gök, B., & İngeç, Ş. K., (2006). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/414
Ünlü, P., Özel, M., (2006). Fizik Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim
Hakkındaki Düşünceleri ve Yöntemin Uygulanabilirliği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/415
Küçüközer, H., & Anıl, Ö., (2006). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Teknolojinin
Bilimsel İlkeleri Dersine İlişkin Geliştirdiği Tutumlar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/416
Didiş, N., & Kaltakçı, D., (2006). Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Yerçekimi Kavramına İlişkin Durumları Açıklarken Matematiksel Modelleri Yorumlayabilmeleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/417
Yürük, N., (2006). Üstkavramsal Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Kavramlarını Anlamalarına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/419
Kocakülah, S., & Kocakülah, A., (2006). Öğrencilerin Bilgisayar Simülasyonları ve Deney Düzeneklerinin Kullanımına İlişkin Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-1-UFME/420
Başer, M., (2006). Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Elektrik Devrelerinin Öğretilmesinde Kullanılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/422
Şen, A. İ., & Çıldır, I., (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı İle İlgili Analojileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/423
Çıldır, I., Şen, A. İ., (2006). Kavram Haritalarının Fizik Derslerinde Uygulanabilirliği
İle İlgili Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/424
Kızılcık, H. Ş., & Güneş, B., (2006). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram
Yanılgılarının Üç Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/425
Kaltakçı, D., & Didiş, N., (2006). Fizik Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Farklı
Ortamlar İçin Yerçekimi Kavramını Yorumlayabilmeleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/426
Gülçiçek, Ç., Gülçiçek, N., & Bağcı, N., (2006). Öğrencilerin Enerji Dönüşümlerini Günlük Hayatla İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/427
Temiz, B. K., & Tan, M., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Değişkenleri Belirleme ve
Hipotez Kurma Becerileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-p-2-UFME/428
Temiz, B. K., & Kızılcık, H. Ş., (2006). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

0A-2006-a-p-2-UFME/429
Eryılmaz, A., & Yılmaz, B., (2006). Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Derste Kullanılan
Öğretim ve Değerlendirme Tekniklerindeki Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

0A-2006-a-p-2-UFME/430
Terzi, A., & Şeker, H., (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine Olan İlgi ve Beklentileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/431
Kocakülah, M. S., & Kocakülah, A., (2006). Bilgisayar Simülasyonları ve Deney Düzeneklerinin Kullanıldığı Bir Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/432
Kocakülah, M. S., & Kocakülah, A., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak İşlenen Fizik Dersine Yönelik Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/433
Yüksek, H., Karaçöp, A., & Alkan, M., (2006). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Materyal Kullanımı. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/434
Alkan, M., Bülbül, M. Ş., & Karaçöp, A., (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine İlişkin Önyargıları ve Başarısızlık Nedenleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/435
Güngör, A. A., & Eryılmaz, A., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Fizikle İlgili Duyuşsal
Karakteristiklerinin Öğrencilerin Cinsiyetine, Fakültelerine ve Bölümlerine Göre İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/436
Azar, A., (2006). 10. Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Ünitesindeki Kavramları Anlama Düzeyleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-1-UFME/437
Azar, A., (2006). Elektrik ve Manyetizmayla İlgili Kavramların Öğretiminde Kullanılan Model ve Benzetmelerin Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/438
Azar, A., (2006). The Measurement Of 10th Class Students’mısconceptıon About Electromagnetısm In Phsysıcs. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-4-UFME/439
Yıldız, A., Büyükkasap, E., Erkol, M., & Dikel, S., (2006). Fen Bilgisi Öğrencilerinin, Hız, Sürat ve Yer Değiştirme Konusundaki Kavram Yanılgıları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-4-UFME/440
Aycan, Ş., Yumuşak, A., Kaynar, Ü. H., & Çelik, F., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Fizik ve Matematik Derslerindeki Başarıları İle Fiziğe Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Demirci Lisesi Örneği). VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/441
Maskan, A., (2006). Fizik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğrencilerin
Fiziğe Karşı Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-2-UFME/473
Sulu, E., & Ekmekçi, G., (2006). Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Ne Tip Yöntem ve Teknik Kullandıkları ve Bunlar Arasındaki Farkı Bilip Bilmediklerinin Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-3-UFME/474
Sulu, E., Ekmekçi, G., & Kavak, N., (2006). Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Derslerde Analoji Kullanma Sıklıkları ve Karşılaşılan Zorluklar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-p-2-UFME/477
Özbilgin, F., & Köseoğlu, F., (2006). Uluslararası Bakalorya Diploma Programı: Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Sınıfiçi Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-3-UFME/527
Erdem, A., Uzal, G., & Ersoy, Y., (2006). Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Bazı Yansıtmalar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-2-UFME/527
Devecioğlu, Y., & Akdeniz, A. R., (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Alan Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1 Eylül 2009 Salı

VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 8th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

27 / 08 / 2008 – 29 / 08 / 2008

BOLUBu kaynakça çalışmasında 27 adet sözlü, 1 adet tartışma, 7 adet sempozyum ve 21 adet poster bildiri Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 27 oral, 1 discussion, 7 symposium and 21 poster presentations by Research Assistant Özlem OKTAY.1A-2008-a-o-2-UFME/87
Yılmaz, M., & Gürçay, D., (2008) Biyoloji ve Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/90
Damar, S. Y., & Demirdöğen, B., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Zihinlerindeki Öğretmen Modelinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 96
Kocakülah, M. S., & Kocakülah A., (2008). Puanlama Anahtarı Kullanımının Öğretmen Adaylarının Fizikte Problem Çözme Başarılarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-1-UFME/101
Serin, G., (2008). Yeni Lise Fizik Dersi Öğretim Programının Fizik Öğretmen Adaylarına Tanıtımı için Uygulamalı ve Pratik bir Yaklaşım. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/105
Dinçer, G. T., & Akdeniz A. R., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Mesleki Algı ve Kaygıları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/187
Demirezen, S., & Yağbasan, R., (2008). Ortaöğretim 11. sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/ 188
Anıl, Ö., & Küçüközer, H., (2008). Lise 1. sınıf Öğrencilerinin Düzlem Ayna Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları.VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME / 189
Toroslu, S. Ç., & Güneş, B., (2008).Yaşam Temelli Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin ‘’Enerji’’ Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 191
Gülçiçek, Ç., & Güneş, B., (2008). Bilgisayar Simülasyonlarının Temel Fizik Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-3-UFME/ 192
Öden, A., Kanlı, U., & Yağbasan, R., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik İndüksiyon Konusundaki Anlama Düzeylerinin Ve Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-5-UFME/194
Kanlı, U., Pervan, S., Damlı, V., Salar, R., & Mert, S., (2008). Fizik Öğretmenlerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-o-2-UFME/195
Kızlıcık, H. Ş., & Ünsal., Y., (2008). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eşanlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-3-UFME/ 196
Doğru, Ö., Şenpolat, Y., & Düzgün, B., (2008). Fizik Öğretiminde Laboratuar Yönteminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-1-UFME/197
Altın, K., (2008). Bilgisayar Modelleme Yazılımları ile Laboratuar Deneylerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2 UFME/198
Çorlu, M. A., Kaymak, K., (2008). Laboratuar Öğretmenleri için Mesleki Gelişim Modelleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-o-2-UFME/199
Gönen, S., & Kocakaya, s., (2008). Türkiye’deki Lise Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-3-UFME/ 200
Üstün, U., Damar S. Y., & Eryılmaz A., (2008). Öğretmen Adaylarının Lise Seviyesindeki Fizik ve Pedagojik Alan Bilgilerini Artırmak için Açılan Derslerin Verimliliği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-o-2-UFME/201
Pehlivan, D., & Ünlü, P., (2008). Görme Engelli Ortaöğretim öğrencileri ile dokunarakFizik Deneyi Yapma üzerine bir Çalışma: Newton’un II. Kanunu. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


3A-2008-a-o-1-UFME/ 202
Kaymak, K., (2008). Araştırmacı Fizik Deneyleri Simülasyon Projeleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 203
Ergin, İ., & Tan, M., (2008). 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: ‘’Eğik Atış Hareketi ‘’Örneği. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 204
Çirkinlioğlu, A. G., & Demirci., (2008). Akran Öğretimi Yönteminin Öğrencilerin Elektrostatik Konusundaki Başarılarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-o-2-UFME/ 205
Tekbıyık, A., & Arslan, A. S., (2008).Elektrik Akımı ve Direnç Konularının Transpozisyon Didaktik Teorisi Temelinde İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-3-UFME/ 206
Erkol, M., Büyükkasap, E., & Günel, M., (2008). Genel Fizik Laboratuarı Dersinde Yaparak ve Yazarak Bilim Öğrenme (Yybö) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. . VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-1-UFME/ 207
Şeker, H., (2008). Fen Eğitiminde Bilim Tarihinin Kullanılması Üzerine bir Model. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 209
Günay, A., & Bekiroğlu, F. O., (2008). Fizik Dersi Kapsamında Bireysel Gelişim Dosyası Uygulamasının Öğrencilerin Fiziğe Olan Tutumlarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-o-2-UFME/ 210
Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R., (2008). Fizik Öğretiminde Bağlam Temelli Problemler için bir Model Geliştirme ve Etkinliliğini Değerlendirme. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-o-3-UFME/ 211
Akbulut, Ö. E., Akdeniz, A. R., & Çoker, B., (2008). Özel Öğretim Yöntemleri 1 Dersi Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Yapılandırmacı Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.2A-2008-a-d-3- UFME /299
Üstün, U., Damar, S. Y., & Eryılmaz, A., (2008). Fizik Kavramlarının Yaşam Temelli Verilmesi ile ilgili Uygulama Çalıştayı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-s-1-UFME/303
Günel, M., (2008).Çoklu Modsal Betimlemeler ve Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamalarının Kombinasyonunun Üniversite Seviyesinde Mekanik Konularının Öğrenimine Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/313
Güneş, B., (2008). Yeni Fizik Öğretim Programı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/314
Üstün, U., (2008). Lise Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesi için İhtiyaç Analizi Çalışmaları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/315
Kanlı, U., (2008). Bazı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/316
Ateş, S., (2008). Yeni Fizik Dersi Öğretim Programının Felsefesi, Temelleri ve Vizyonu. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-s-1-UFME/317
Serin, G., (2008).Yeni Fizik Öğretim Programında Öğrenme Alanları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

7A-2008-a-s-1-UFME/318
Eryılmaz, A., (2008). Yeni Lise Fizik Öğretimi Programında Önerilen Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-2-UFME/357
Güzel, H., & Özdöl, F., (2008). Konya İlinde Görev Yapan Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Motivasyonu, ve İş Tatminlerinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-2-UFME/365
Karakuş, F., & Akbulut, E., (2008). Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi. . VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


OA-2008-a-p-3-UFME/383
Yeşildağ, F., Günel, M., & Büyükkasap, E., (2008). Modern Fzik Öğrenmede Öğrenciler Hangi Modsal Betimlemeleri Önemli Görüyor ve Kullanıyor? VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/399
Küçüközer, H., & Anıl, Ö., (2008). Lise I. Sınıf Öğrencilerinin 5E Öğretim Modeline İlişkin Görüşleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-1-UFME/400
Kocakülah, M. S., (2008). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Moment Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-1-UFME/401
Ergin, İ., (2008). Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşımı Temel Alan 5E Modeli ve Özellikleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-3-UFME/402
Karal, I. S., Alev, N., & Başkan , Z., (2008). Elektrik Akımı Direnç ve Basit Elektrik Devreleri Konusunda Fizik Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeyleri ve Yanılgıları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-1-UFME/403
Gündüz, Ş., (2008). Kavramsal Öğrenmenin Teşhis Amaçlı Değerlendirilmesinde İlişkisel Kavram Ağlarının Kullanılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-p-2-UFME/404
Balta, N., & Moğol, S., (2008). Kritik Düşünme Gerektiren Fizik Soruları ve Bunların Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-3-UFME/405
Başkan, Z., Akdeniz, A. R., & Karal, I. S., (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Uygun Olarak Geliştirilen Etkinliklerle Lambalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/406
Şahin, M. G., & Geban, Ö., (2008). Modelleme Yönteminin Eğik Atış ile İlgili Kavramları Anlamaya Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/407
Gönen, S., & Kocakaya, S., (2008). Alan Eğitimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Yeni Analiz Teknikleri I: Demografik Özelliklerin Başarı Üzerindeki Etkilerinin Path Analizi ile İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/408
Yılmaz, Z. A., & Şimşek, Ö., & Gürel, Z., (2008). Kavramsal Değişim Metinlerinin Üniversite Öğrencilerin Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesine ve Tutumlarına Etkisi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/411
Yıldız, İ., İngeç, Ş. K., (2008). Fizik Eğitiminde Kavram Karikatürlerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

2A-2008-a-p-2-UFME/412
Üstün., U., & Eryılmaz, A., (2008). Hangi Ağırlık Tanımını Öğretiyoruz? Hangisi Doğru? VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

1A-2008-a-p-7-UFME/413
Yıldırım, A., Dörtlemez, D., Şengören, S. K., Tanel, R., Yalçın, Y., Özdemir, E., & Kavcar, N., (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Lise Fizik Programındaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri Üzerine bir Çalışma. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/414
Yıldız, A., & Büyükkasap, E., (2008). Üniversite Öğrencilerinin Dairesel Hareketi Anlama Düzeyleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/415
Kaltakçı, D., & Eryılmaz, A., (2008). Öğrencilerin Optik Konusundaki Yanlış Kavramlamalarının Kaynakları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

OA-2008-a-p-2-UFME/416
Demirci, N., & Uyanık, F., (2008). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Anlama ve Yorumlamaları ile Kinematik Başarıları Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.


3A-2008-a-p-2-UFME/417
Refik, D., & Düzgün., B., (2008). Analoji Eğitiminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrencilerin Başarısına Etkisinin Araştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

3A-2008-a-p-2-UFME/418
Şekercioğlu, A. G., & Demirci, N., (2008). Momentum Konusunun Akran Öğretimi Yöntemiyle Öğretilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Bolu.

17 Ağustos 2009 Pazartesi

V. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 5th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

16 / 10 / 2002 – 18 / 10 / 2002

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 30 adet sözlü 5 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 30 oral and 5 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


0A-2002-f-o-3-UFME/450

Abak, A., Eryılmaz, A. & Fakıoğlu, T., (2002). Üniversite Öğrencilerinin Seçilmiş Duyuşsal Karakteristiklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/456

Akdeniz, A. R. & Karamustafaoğlu, O., (2002). Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/463

Çalışkan, S. & Erol, M., (2002). Kuantum Fiziği Dersi Harmonik Osilatör Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/470

Kavaz, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Görsel Yetenekleri İle Fizik Başarıları Arasındaki İlişki. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/475

Eryılmaz, A. & Kırmızı, S. M., (2002). Öğrenci ve Öğretmenlerin Lise2 Fizik Konularını Nasıl Daha Zevkli Öğrenebilecekleri Konusundaki Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/481

Eryılmaz, A. & Sürmeli, E., (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/487

Gemici, Ö., Küçüközer, H. & Kocakülah, A. M., (2002). Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerin Genel Fizik Kavramları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/494

Gök, T. & Erol, M., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/501

Gürçay, D. & Eryılmaz, A., (2002). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Tespiti ve Fizik Eğitimi Üzerine Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-3-UFME/507

Gürses, A., Doğar, Ç. & Yalçın, M., (2002). Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Sürekli Değerlendirme Esaslı Öğretimin Etkinliğinin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/513

Güven, I. & Gürdal, A., (2002). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Deneylerin Öğrenme Üzerindeki Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/519

Kalem, R., Tanel, Z. & Çallıca, H., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Sıcaklık ve Isı Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/525

Kandilli, C. & Sılay, I., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Enerji Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/530

Karamustafaoğlu, O. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/537

Kaya, S. & Kavcar, N., (2002). Orta Öğretim Fizik Dersi Mercekler Konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/543

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Araştırma Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1B-2002-f-o-2-UFME/550

Keser, Ö. F. & Akdeniz, A. R., (2002). Geleneksel Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/556

Kocakülah, M. S. & Kocakülah, A. M., (2002). Orta Öğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık İle İlgili Kavramsal Yapıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/563

Korur, F. & Eryılmaz, A., (2002). Öğretmen Niteliklerinin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Fizik Başarı Tutum ve Motivasyonuna Etkileri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/570

Kurt, Ş. & Akdeniz, A. R., (2002). Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/577

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Öğrencilerin Elektrik Devreleri İle İlgili Kavram Yanılgılarında Görülen Cinsiyet Farklılıklarının Nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-2-UFME/583

Sencar, S. & Eryılmaz, A., (2002). Cinsiyetin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devreleri Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Farklı Alt Kategorilerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-3-UFME/588

Tanel, Z., Kalem, R. & Çallıca, H., (2002). Ortaöğretim Fizik Dersi Dinamik Ünitesi Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/594

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Bir İpte Oluşan Gerilim Hakkındaki Yerleşik Kanıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-1-UFME/600

Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareketi Kavrayışlarının Bir Tanı-Testi İle Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-1-UFME/605

Tekdal, M., (2002). Etkileşimli Fizik Simülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-o-2-UFME/612

Tuncer, Y. & Eryılmaz, A., (2002). Yoğun Fizik Müfredat Programının Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisini İnceleme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2002-f-o-2-UFME/617

Uysal, E. & Eryılmaz, E., (2002). Newton'un 1. ve 3. Hareket Yasalarıyla İlgili Günlük Hayattan Basit Malzemelerle Deneyler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2002-f-o-2-UFME/622

Yılmaz, M. & Göktepe, M., (2002). Günlük Yaşamdaki Bazı Atasözlerinin ve Özlü Sözlerin Fizik Ya Da Fen Bilgisi Kavramlarıyla Yorumlanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-o-3-UFME/627

Yılmaz, S., Eryılmaz A. & Geban, Ö., (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konularındaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2002-f-p-2-UFME/422

Aycan, Ş. & Yumuşak, A., (2002). Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/428

Bahar, M., Öztürk, E. & Ateş, S., (2002). Yapılandırılmış Grid Metodu İle Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramların Tespiti. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/432

Güneş, P. Ü., Taşar, M. F. & İngeç, Ş. K., (2002). Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-3-UFME/438

İngeç, Ş. K., Güneş, P. Ü. & Taşar, M. F., (2002). Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulamaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2002-f-p-2-UFME/444

Sencar, S. & Eryılmaz, E., (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.

IV. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ KONGRESİ - 4th CONGRESS OF SCIENCE EDUATION

6 / 10 / 2000 – 8 / 10 / 2000

ANKARA

Bu kaynakça çalışmasında 18 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 18 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-2000-f-o-3-UFE/259

Akdenİz, A. R., Karamustafaoğlu, O. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Eğitim-Öğretiminde Güncel Araştırma Alanları. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/267

Ergin, Ö. & Bulut, S., (2000). Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-2-UFE/272

Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (2000). Öğretmen Katılımlı Program Geliştirme Yaklaşımında Uygulanan Programın Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-2-UFE/279

Değirmençay, Ş. A. & Çepni, S., (2000). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuar Derslerinde Kullanabilecekleri Rehber Bir Materyal. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-1-UFE/285

Şen, A. I., (2000). Ortaöğretimde Modern Fizik Konularını İçeren Yeni Bir Ders Programı. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-1-UFE/289

Kocakülah, M. S., (2000). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet Konusunda Öğrenmelerinde Meydana Gelen Değişimler ve Konu İle İlgili Kavramsal Yanılgılar. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-3-UFE/296

Üstüner, I. Ş., Sancar, M. & Ersoy, Y., (2000). Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitimde Bir Deneme: Teknolojinin Öğrencilerin Fen / Matematik Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-4-UFE/354

Dilber, R., Aksakallı, A., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Fizik Konularının Unutulma Süreci Üzerine Bir Çalışma. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/349

Aksakallı, A., Dilber, R., Karahan, I. H. & Bakkaloğlu, Ö. F., (2000). Değişik Fizik Öğretim Metodlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


2A-2000-f-o-2-UFE/340

Temiz, B. K. & Tan, M., (2000). Lise 1 Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


3A-2000-f-o-4-UFE/345

Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H. & Yakal, O., (2000). Deney Ağırlıklı Fen Bilgisi Öğretimi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


7A-2000-f-o-5-UFE/301

Erol, M., Çallıca, H., Kalem, R., Gök, T. & Kavcar, N., (2000). Yükseköğretime Geçiş Sınav Sisteminin Fizik Açısından İrdelenmesi ve Yeni Öneriler. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


0A-2000-f-o-2-UFE/305

Akdeniz, A. R. & Keser, Ö. F., (2000). Fizik Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bir Yaklaşım. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/311

Üstüner, I. Ş., Ersoy, Y. & Sancar, M., (2000). Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim ve Sempozyumlardan Beklentileri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/317

Kanlı, U. & Yağbasan R., (2000). Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kurslarının Etkinliği. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-3-UFE/322

Erdem, A., Üstüne, I. Ş. & Sancar, M., (2000). Öğretmenlerin Fen/Fizik Eğitimi Konusundaki Görüşleri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-2-UFE/328

Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (2000). Fizik Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adaylarına Uygulamakta Oldukları Etkinliklerin Adayların Beklentilerini Karşılama Düzeyi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


1A-2000-f-o-4-UFE/349

Aycan, Ş., Aycan, N., Genç, M. & Özkaya, M., (2000). Manisa Demirci Lisesinde Fizik Dersinin İçeriği ve Öğrencilerin İlgisi. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Ankara.


III. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 3rd NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

23 / 10 / 1998 – 25 / 10 / 1998

TRABZON

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1998-f-o-3-UFE/98

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1998). Fizik Eğitimi Projelerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-2-UFE/103

Eryılmaz, A. & Tatlı, A., (1998). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


7A-1998-f-o-2-UFE/109

Çepni, S. & Azar, A., (1998). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-2-UFE/115

Kavcar, N. & Erol, M., (1998). Fizikte Deney Yöntemi, Laboratuvar Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerine İlişkin Bir Açıklama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


1A-1998-f-o-3-UFE/118

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Azar, A., (1998). Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanım Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Yaklaşım. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/126

Sılay, I., Çallıca, H. & Kavcar, N., (1998). Türkiye'deki Liselerde Fizik Eğitimine İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-f-o-3-UFE/129

Ayvacı, H. Ş. Çepni, S. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/137

Özek, N., Gönen, S. & Maskan, A., (1998). Fizik Öğrenme İle İlgili Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çalışma. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


0A-1998-f-o-3-UFE/140

Yiğit, N. Saka, A. Z. & Akdeniz, A. R., (1998). Fizik Derslerinde Uygulanan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ve Hedef Davranış Belirleme Becelerilerinin Kazandırılması İçin Etkinlikler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


3A-1998-a-o-1-UFE/357

Altın, K., (1998). Fizik Dersinde Bilgisayarın Kullanılmasıyla İlgili Bir Uygulama. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon.


I. ULUSAL FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU - 1st NATIONAL SYMPOSIUM OF SCIENCE EDUATION

15 / 10 / 1994 – 17 / 10 / 1994

İZMİR

Bu kaynakça çalışmasında 12 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 12 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


7A-1994-f-o-3-UFE/195

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fiziksel Bilimlerin Araştırma Yöntemleri ve Felsefesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-2-UFE/203

Yazıcı, Y. & Şenyel, M., (1994). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


6B-1994-f-o-1-UFE/207

Sönmez, A., (1994). Gürültü Kirliliği ve Fizik Eğitimi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/219

Çallıca, H., Erol, M., Ökten, I. & Güney, Ş., (1994). Fizik Eğitiminde Birim Sistemi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-3-UFE/225

Bozdemir, S., Ufuktepe, Y. & Eker, S., (1994). Fizikteki Kavram Yanılgıları ve Olumsuz Etkileri. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/247

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). “İmpuls ve Momentum” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-4-UFE/263

Battal, N., Gemici, Ö., Ergin, Ö. & Işıldak, R. S., (1994). Bloom'un Tam Öğrenme Modeline Göre Fizik II Dersi “Işığın Kırılması ve Mercekler” Ünitesinin Programının Hazırlanması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


0A-1994-f-o-2-UFE/283

Kocabaş, K. & Kavcar, N., (1994). Farklı İki Fizik Programındaki Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Seçim Nedenleri İle Eğilimlerinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


1A-1994-f-o-4-UFE/291

Sılay, I., Çallıca, H., Kavcar, N. & Kaşer, Z., (1994). İzmir İli Ortaöğretim Kurumlarındaki Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitimi İle Ders Geçme ve Kredi Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


7A-1994-f-o-3-UFE/297

Kılıç, A., Şenel, A. I. & Özdaş, K., (1994). Türkiye Üniversitelerinde Fizik Eğitimi ve Öğretim Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-1-UFE/313

Eşme, I., (1994). Lise Seçmeli Fizik 1, 2, 3 Programlarının Tahlili ve Alternatif Fizik Programları. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.


2A-1994-f-o-2-UFE/323

Kavcar, N. & Çallıca, H., (1994). Eğitim Fakülteleri Fizik Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı, İzmir.12 Ağustos 2009 Çarşamba

VI.ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 6th NATIONAL SCIENCE AND MATHEMATHICS EDUCATION CONGRESS

9 / 10 / 2004 – 11 / 10 / 2004

İSTANBUL

Bu kaynakça çalışmasında 19 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 19 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.

3A-2004-f-o-3-UFME/308

Silay, I., Gök, T. & Oğur, M., (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin “Özel Görelilik Kuramı” Konusuna Uygulanması Üzerine Bir Çalışma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-2-UFME/313

Gürel, Z., & Bağ, E., (2004). Fiziği Öğrenmenin Modellemesinde İçeriğe Bağımlılığın İncelenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/319

Güzel, H., (2004). Fizik Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Yapısını Anlama Düzeyleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


7A-2004-f-o-2-UFME/326

Çoban, A. & Hançer, A. H., (2004). Fizik Dersinin Lise Programları ve Öss Soruları Açısından Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


3A-2004-f-o-2-UFME/331

Dilek, C. & Gürdal, A., (2004). Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretim Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


7A-2004-f-o-1-UFME/339

Çorlu, M. A., (2004). Fizik Eğitimindeki Değişmenin Karşılaştırmalı Analizi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/345

Yıldız, A. & Büyükkasap, E., (2004). Fizik Öğrencilerinin, Kütle, Ağırlık ve Çekim Hakkındaki Düşünceleri ve Öğretim Elemanlarının Öğrenci Düşünceleri İle İlgili Tahminleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-1-UFME/356

Gürel, C., (2004). Fizik Öğretmen Adaylarının Giriş Değerleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/361

Yıldırım, G. A. & Çorlu, M. A., (2004). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Biçimlerine Bağlı Motivasyonları ve Çalışma Stilleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


3A-2004-f-o-2-UFME/377

Gök, T. & Sılay, I., (2004). İşbirlikli Gruplarda Problem Çözme Öğretim Yönteminin “Özel Görelilik Kuramı” Konusuna Uygulanması Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/383

Karaçam, S. & Ateş, S., (2004). Lise Öğrencilerinin Hareket ve Hareket Yasalarındaki Kavramsal Anlama Düzeyi İle Farklı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/387

Özek, N., (2004). Öğrencilerin Snell Kanunu'nu Anlamadaki Zorlukları Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-4-UFME/392

Yılmaz, M., Cerit, N., Bozkurt, E. & Doğan, O., (2004). Öğrencinin Ekonomik Durumunun Fizik Öğretimindeki Başarı Durumuna Etkisi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-3-UFME/398

Kaya, S., Tanel, R. & Kavcar, N., (2004). Sürekli Bir İpte Yayılan Dalgaların Girişimi Konusunda Öğrencilerde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-3-UFME/405

Abak, A., Eryılmaz, A. & Fakıoğlu, T., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik Dersindeki Beklentileri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-1-UFME/411

Maskan, A. K., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


0A-2004-f-o-2-UFME/417

Uysal, E. & Eryılmaz, A., (2004).Yedinci ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları ve Bu Boyutlarla Fen/Fizik Başarısı, Branş Arasındaki İlişkiler. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-3-UFME/422

Doğan, O., Bozkurt, E. & Sönmez, E., (2004). Yerçekimi, Eylemsizlik ve Düşen Cisimler Konularındaki Yanlış Algılamalar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.


2A-2004-f-o-4-UFME/428

Başaran, B., Gönen, S., Kavak, M. T. & Yalman, M., (2004). Yüklü Bir Parçacığın Sabit Elektromanyetik Alandaki Hareketinin Bilgisayar Ortamında İncelenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul.

11 Ağustos 2009 Salı

GELENEKSEL ERZURUM FİZİK GÜNLERI - II KONGRESİ - 2nd TRADITIONAL ERZURUM PHYSICS DAY CONGRESS

25 / 10 / 1999 – 28 / 10 / 1999

ERZURUM

Bu kaynakça çalışmasında 5 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.


This bibliography study was indexed with 5 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-2005-a-o-3-GEFG/63

Şenpolat, Y., Seven, S. & Düzgün, B., (2005). Investigation Of The Effect Of Usage Of Analogy To Succes Of Student In Science Education. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


2A-2005-a-o-1-GEFG/64

Özek, N., (2005). Radyoaktif Bozunmanın Mekanik Simülasyonu Konusunda Bir Çalışma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


0A-2005-a-o-3-GEFG/65

Sönmez, E., Doğan, O. & Ertuğrul, M., (2005). Öğrencilerin Yetenek, İlgi ve Değerlerinin Fizik Öğrenme Başarısına Etkisi. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


0A-2005-a-o-1-GEFG/66

Bülbül, M. Ş., (2005). Fizik Bölümünün Tercih Nedenleri Ve Öğrencilerin Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.


3A-2005-a-o-2-GEFG/67

Bozkurt, E. & Doğan, O., (2005). Parçacıklarla Çift Yarık Deneyi İçin Rehber Materyal Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri – II Kongre Özet Kitabı, Erzurum.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 18. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 18th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

25 / 10 / 1999 – 28 / 10 / 1999
ADANA

Bu kaynakça çalışmasında 29 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 29 oral presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-1999-a-o-1-TFD/114

Ersoy, Y., (1999). Fizik Öğretiminde Laboratuvar Etkinliklerine Hesap Makinesinin Etkileri ve Kullanılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/115

Sancar, M. & Bayhan, Ü., (1999). Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Derse Olan Tutumları İle Korkuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-3-TFD/116

Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Ayvacı, H. Ş., (1999). Fizik Öğretmenlerinin Alan Bilgilerini Geliştirmeleri Üzerine Etkin Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/117

Bakaç, M., Özgiresun, A. & Kete, R., (1999). Fen/Fizik Derslerinde Çağdaş Öğretim Modeli. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/118

Altun, Z. G., Coşar, M. L. & Topaloğlu, Ü. M., (1999). Etkileşimli Fizik Eğitimi.Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/119

Karaca, A., (1999). Deneysel Fizik ve Matematik Öğretiminde Yeni Bir Sistem. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/120

Saka, A. Z., Yiğit, N. & Akdeniz, A. R., (1999). Fizik Laboratuarlarının Yürütülmesinde Farklı Bir Yaklaşım. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-5-TFD/121

Çallıca, H., Erol, M., Sezgin, G., Aygün, M. & Kavcar, N., (1999). Orta Öğretim Kurumlarında Fizik Laboratuvar Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/122

Kandırmaz, S. & Derici, R., (1999). Sanal Fizik Laboratuvarında Asenkron Eğitimi Temelli Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-1-TFD/123

Gülsün, Z., (1999). Bilgisayar Simülasyonuna Dayalı Interaktif Fizik Öğretimi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/124

Üstüner, I. Ş. & Sancar, M., (1999). Orta Öğretimde Fizik Öğretmenlerinin Fizik Dersinin Amaçları ve Öğretimi Konusundaki Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


1A-1999-a-o-2-TFD/125

Sancar, M. & Ötgün, H., (1999). Fen Eğitiminde Öğretmenlerin Kişisel Yeterlilik ve Etkinliklerine Olan Güvenlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-4-TFD/126

Havare, A., Ak, M., Yaraneri, H. & Açıkgöz, I., (1999). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretim Programındaki Kuvvet, Hareket ve Enerji Kavramlarının Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


2A-1999-a-o-3-TFD/127

Kanat, M., Zan, M. & Ege, Y., (1999). Sistemlerde Elektrik Yüklerinin Neden Olduğu Gerilim ve Gevşeme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-2-TFD/128

Bakaç, M. & Sılay, I., (1999). Fizik Eğitimi ve Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/129

Aydıner, E., Eker, S. & Öztürk, H., (1999). Fizik Eğitiminde Öğrenci Faktörü. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/130

Üstüner, I. Ş., Yücel, M. & Ünal, N., (1999). Kuantumlamada Kavram Yanılgılarını Giderme. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/131

Uzunkavak, M. & Özek, N., (1999). Fizik Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Kavrama Hataları. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-2-TFD/132

Sancar, M. & Bilgin, H., (1999). Öğrencilerin Kinematik Kavramlarını Yorumlamalarında Ön Bilgi Birikimi ve Cinsiyet Farkının Etkilerinin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/133

Battal, N., Küçüközer, H. A. & Küçüközer, H., (1999). FBAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Genel Fizik 1 (Mekanik) Dersindeki Başarı Düzeyleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.

7A-1999-a-o-3-TFD/134

Ayvacı, H. Ş., Keleş, E. & Çepni, S., (1999). Öss'de Sorulan Fizik Sorularının Liselerde Uygulanan Öğretim Etkinlikleri Açısından İrdelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-4-TFD/135

Öğretme, M., Çalışkan, Ş., Kulaksız, S. & Pekön, Y., (1999). 'Normal Tepki Kuvveti'ne Tepki. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/136

Sancar, M. & Üstüner, Ş., (1999). Türkiyede Uluslararası Fizik Olimpiyatlarının İstatistiksel Analizi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-1-TFD/137

Kocabaş, K., (1999). Bünyesinde Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversitelerde Fizik Bölümlerinin Geleceği ve Öğrenci Görüşleri. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


3A-1999-a-o-3-TFD/138

Şenlik, Y, As, N. & Güngör, A., (1999). Öğrenci Merkezli Eğitim ve Grafik ve Şekillerin Kullanılmasının Konuların Anlaşılmasındaki Etkisi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-5-TFD/139

Erol, M., Çallıca, H., Aygün, M., Sezgin, G. & Kavcar, N., (1999). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanmasının Fizik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-1-TFD/140

Düzgün, B., (1999). Eğitim Fakültelerinde Sürdürülen Örgün ve İkinci Öğretim'le İlgili Bir Araştırma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


7A-1999-a-o-2-TFD/141

Halavut, E. & Havare, A., (1999). İçel'in Merkez İlçesine Bağlı Liselerdeki Fizik Eğitimi ve Öğretiminin Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


0A-1999-a-o-3-TFD/142

Özek, N., Maskan, A. K. & Kavak, M. T., (1999). D. Ü. Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fizik Öğrenme ile İlgili Görüşleriyle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konusunda Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 18. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Adana.


Statistics about our web page

Statistics about our web page