M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

7 Ağustos 2009 Cuma

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 24. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ - TURKISH PHYSICAL SOCIETY 24th INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS

28 / 09 / 2007 – 31 / 09 / 2007

MALATYA


Bu kaynakça çalışmasında 6 adet çağrılı konuşma, 10 adet sözlü bildiri ve 39 adet poster bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 6 invited talks, 10 oral presentations and 39 poster presentations by Research Assistant M. Şahin BÜLBÜL.


3A-2007-a-i-1-TFD/25

Baykal, A., (2007) Fizik Eğitiminde Görselleştirme. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-i-1-TFD/59

Erol, M., (2007) Kuantum Fiziği Öğretimi ve Felsefesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-i-3-TFD/63

Kavcar, N., Şengören, S. K. & Tanel, R., (2007) Kuantum Fiziği Öğretimi ve Felsefesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


6B-2007-a-i-1-TFD/70

Saçlı, Ö. A., (2007) Physics and Life. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-i-1-TFD/76

Akyüz, R. Ö., (2007) Bilim Tarihinden Kıssalar ve Hisseler. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-i-1-TFD/78

Oktik, Ş., (2007) Fizik Öğreniminde Yükseköğretim Yeterlilikleri için Öğrenim Çıktıları. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-o-4-TFD/175

Tortop, H. S., Uzunkavak, M., Bezir, N. Ç. & Özek, N., (2007) Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Ses Dalgaları ve Özellikleri Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları ve Anlama Düzeylerinin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-o-2-TFD/176

Özcan, H. & Kocakülah, M. S., (2007) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Enerji Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-o-2-TFD/178

Tanel, R. & Kavcar, N., (2007) Termodinamiğin İkinci Yasası ve Entropi Konularının İşbirlikli Öğrenme Yöntemiyle Öğrenilmesinin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-o-1-TFD/179

Sağlam, M., (2007) Lise Öğrencilerinin Elektromanyetizma Konusunda Düştüğü Yaygın Hataların Genellenebilirliği. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-o-2-TFD/181

Özcan, Ö. & Abak, M., (2007) What Are The Students' Difficulties In Special Relativity? Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-o-2-TFD/182

Demir, C. & Maskan, A. K., (2007) Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Yaklaşımlarının Mesleki Deneyim Ve Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-o-2-TFD/183

Şengören, S. K., & Kavcar, N., (2007) Girişim ve Kırınım Konularının İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamlarında Öğrenimin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-o-5-TFD/184

Oruncak, B., Ünal, R., Yalım, H. A., Sarpün, I. H. & Çetin, M., (2007) Fizik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Genel Kültür Durumlarına Bakış. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-o-1-TFD/185

Özsoy, S., (2007) Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Örneği Üzerinde Fizik Lisans Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-o-1-TFD/187

Kantarlı, K., (2007) Üniversitelerdeki Araştırma ve Yayın Etiği Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-3-TFD/550

Söğüt, Ö., Söğüt, D. & Akay, H., (2007) Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-p-4-TFD/551

Avgın, S., Söğüt, Ö., Söğüt, D. & Küçükönder, A., (2007) İlköğretim Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Sınıflarda Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuar Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-p-5-TFD/552

Avgın, S., Söğüt, Ö., Söğüt, D., Büyükkasap, E. & Küçükönder, A., (2007) Fen Bilgisi Öğretmenleri Hakkında Bir Araştırma ( Kahramanmaraş Örneği). Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-2-TFD/553

Özek, N. & Gönen, S., (2007) Faraday Elektroliz Kanunlarının Araştırılması ve Elektron Yükünün Bulunması Amacıyla Bir Olağan Laboratuvar Çalışması. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-6-TFD/554

Şengören, S. K., Tanel, R., Tanel, Z., Sağlam, M., Kavcar, N. & Erol, M., (2007) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Öğrenci Görüşleri. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-5-TFD/555

Mavi, M., Tortop, H. S., Mavi, B., Akkurt, I. & Özek, N., (2007) Lise Düzeyindeki Öğrencilerin Radyasyon Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-2-TFD/556

Özcan, H., & Kocakülah, M. S., (2007) Fizik Eğitiminde Enerji Kavramına İlişkin Alan Yazın Taraması. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/558

Özcan, H. & Kocakülah, M. S., (2007) Laboratuvar Destekli Görüşme Süreci İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Enerji Dönüşümlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-2-TFD/560

Özcan, H., & Kocakülah, M. S., (2007) Yay Potansiyel Enerjisine İlişkin Alternatif Düşüncelerin Laboratuvar Desteği Alınarak Sorgulanması; Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/562

Özcan, H. & Kocakülah, M. S., (2007) Mekanik Enerjinin Korunumuna İlişkin Kavramsal Anlamalar; İlköğretim 8. Sınıf Örneği. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-p-5-TFD/564

Yalçın, Y., Özdemir, E., Tanel, R., Şengören, S. K. & Kavcar, N., (2007) Fizik Öğretmenlerinin Lise Fizik Programındaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-2-TFD/565

Çoban, G. Ü. & Ergin, Ö., (2007) Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Konusunun Öğretiminde Maddenin Tanecikli Yapısını Kullanabilme. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-3-TFD/566

Çalışkan, S., Selçuk, G. S. & Erol, M., (2007) Fizik Problemlerini çözmeye yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/567

Kahveci, O. & Kantarlı, K., (2007) Fizik Lisans Mezunu Öğretmen Adaylarının Newton Fiziğindeki Kavram Yanılgıları. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/568

Özdemir, E. & Erol, M., (2007) Dalga Paketi Kuramı ve Belirsizlik İlkesine Yönelik Öğrenci Yanılgılarının Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/569

Bilal, E. & Erol, M., (2007) Student Understanding Of Capacitors In A Dc Circuit. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-3-TFD/570

Selçuk, G. S., Çalışkan, S. & Erol, M., (2007) Physics Self-Efficacy Beliefs Of Student Teachers': The Relationships With Gender And Achievement Perception. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1B-2007-a-p-3-TFD/571

Güzel, H., Mutlu, H. & Orakçı, F., (2007) Fizik Laboratuarı Uygulamaları ve Laboratuar Şartlarına İlişkin Görüşler. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-p-6-TFD/572

Tanel, R., Şengören, S., K., Tanel, Z., Sağlam, M., Kavcar, N. & Erol, M., (2007) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme ve Hizmetiçi Eğitime İlişkin Yeni Bir Model Önerisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-p-5-TFD/573

Oruncak, B., Ünal, R., Yalım, H. A., Sarpün, I. H. & Yaraşlı, S., (2007) Değişen Üniversite Giriş Sınavlarının Fizik Eğitimine Etkisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-2-TFD/574

Tanel, Z. & Erol, M., (2007) İşbirlikli Öğrenmenin Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Genel Fizik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-4-TFD/575

Aktamış, H., Çalışkan, S., Ergin, Ö. & Erol, M., (2007) Fizik Öğretmen Adaylarının Fizikteki Yaratıcılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-p-1-TFD/576

Kalender, I., (2007) Öğrenci Seçme Sınavı Fizik Sorularının Madde Yanlılığı Bakımından Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


7A-2007-a-p-4-TFD/578

Orak, S., Kan, S., Oğuz, B. & Kumaş, A., (2007) Fizik Dersinin Ölçme Değerlendirilmesinde Öğretmen Kaynaklı Problemlerin Araştırılması. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-3-TFD/579

Kumaş, A., Kan, S., & Saka, A. Z., (2007) Fizik Dersinde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Kazanımlarına Etkisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


1A-2007-a-p-2-TFD/581

Demir, C. & Maskan, A. K., (2007) Fizik Öğretmenlerinin Fizik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Tespiti ve Çözüm Önerileri. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-2-TFD/582

Alev, N. & Uzun, S., (2007) Fizik Öğretiminde Dilin Rolü ve Okuma- Yazmanın Kullanılması. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/583

Arslan, A. S. & Kurnaz, M. A., (2007) Öğretmen Adaylarının Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Dersine Olan Bakış Açılarının Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-1-TFD/584

Baştaş, A., (2007) Fizik Öğretim Materyalleri Sergisi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/586

Kurnaz, M. A. & Arslan, A. S., (2007) Üniversite Öğrencilerinin Güç Enerji Kuvvet Kavramlarına Dair Algılamalarının Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-1-TFD/587

Baştaş, A., (2007) Fizik Öğretiminde Bir Etkinlik Tekniği Olarak Sistem Düşüncesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/588

Tural, G. & Akdeniz, A. R., (2007) “Yerçekimi ve Serbest Düşme” Konuları İle İlgili Yanlış Anlamaların Belirlenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-1-TFD/589

Yüksel, M., (2007) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri Şekillendiren Faktörler. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-2-TFD/590

Sezen, N. & Çıldır, S., (2007) Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemlerini Çözmede Matematik Bilgilerini ve Problem Çözme Stratejilerini Kullanabilme Yeterlilikle. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


0A-2007-a-p-4-TFD/591

Şen, A., Erengil, Z. N., Ünal, R. & Yalım, H. A., (2007) Science High School Students' Understanding of Newtonian Concepts. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-2-TFD/592

Çıldır, I. & Şen, A. I., (2007) Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı Konusunda Hazırladıkları Kavram Haritalarının Farklı Veri Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-3-TFD/594

Selçuk, G. S., Çalışkan, S. & Erol, M., (2007) Problem-Based Learning In Undergraduate Physics Courses. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


3A-2007-a-p-2-TFD/595

Yiğit, N. & Bülbül, M. Ş., (2007) Relationship of Reading and Success In Physics Education. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


2A-2007-a-p-2-TFD/597

Bülbül, M. Ş. & Yiğit, N., (2007) A Different Example Of Applications Of General Physics Laboratory Lesson In Education Faculties. Türk Fizik Derneği 24. Uluslararasi Fizik Kongre Özet Kitabı, Malatya.


Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page